DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Điều kiện về nhân viên nghiệp vụ và trang thông tin điện tử đối với Doanh nghiệp xuất khẩu lao động

Doanh nghiệp xuất khẩu lao động phải đáp ứng các điều kiện để được cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Khoản 1 Điều 10 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020. Trong đó, điều kiện về nhân viên nghiệp vụ và trang thông tin điện tử được quy định cụ thể như sau:

Điều kiện về nhân viên nghiệp vụ

Căn cứ Điều 4 Nghị định 112/2021/NĐ-CP, điều kiện về nhân viên nghiệp vụ được quy định như sau:

- Đối với mỗi nội dung quy định tại Điều 9 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020, doanh nghiệp phải có ít nhất 01 nhân viên nghiệp vụ chịu trách nhiệm thực hiện, những người này phải tốt nghiệp trình độ cao đẳng trở lên:

+ Thuộc nhóm ngành đào tạo trong lĩnh vực pháp luật, nhân văn, dịch vụ xã hội, khoa học xã hội và hành vi hoặc kinh doanh và quản lý;

+ Không thuộc các nhóm ngành trên và có ít nhất 02 năm kinh nghiệm về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

- Phải có giao kết hợp đồng lao động và tham gia BHXH bắt buộc tại doanh nghiệp, trừ trường hợp không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Điều kiện về trang thông tin điện tử

- Phải có tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”, đăng tải thông tin cơ bản của doanh nghiệp, đăng hình ảnh Giấy phép sau khi được cấp và nội dung thông tin về hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

- Phải bảo đảm hoạt động thường xuyên, liên tục theo quy định của pháp luật về quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin trên mạng. Doanh nghiệp dịch vụ phải cập nhật lên trang thông tin điện trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày có thay đổi về các thông tin sau:

+ Thông tin về người đại diện theo pháp luật;

+ Danh sách nhân viên nghiệp vụ;

+ Địa chỉ trụ sở chính, địa điểm kinh doanh, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động giáo dục định hướng;

+ Quyết định giao nhiệm vụ cho chi nhánh;

+ Văn bản của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chấp thuận về việc chuẩn bị nguồn lao động;

+ Thông tin đầy đủ, chính xác về số lượng, tiêu chuẩn tuyển chọn, điều kiện làm việc, quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động theo nội dung hợp đồng cung ứng lao động;

+ Danh sách NLĐ tham gia chuẩn bị nguồn và được tuyển chọn.

  •  563
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…