DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Điều kiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm giúp việc gia đình ở nước ngoài

Avatar

 

Điều kiện, hồ sơ, thủ tục đăng ký hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm giúp việc gia đình ở nước ngoài được quy định tại Nghị định 112/2021/NĐ-CP.

1. Điều kiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm giúp việc gia đình ở nước ngoài

Theo quy định tại Điều 20 Nghị định 112/2021/NĐ-CP, doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm giúp việc gia đình ở nước ngoài phải duy trì các điều kiện theo quy định tại Điều 10 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020 và đáp ứng các điều kiện sau:

- Đang thực hiện hợp đồng cung ứng lao động Việt Nam đi làm việc tại nước tiếp nhận;

- Có đủ số lượng nhân viên nghiệp vụ để thực hiện nội dung hoạt động và đáp ứng tiêu chuẩn sau:

+ Có ít nhất 01 nhân viên nghiệp vụ thực hiện hoạt động tìm kiếm, phát triển thị trường lao động ngoài nước có năng lực ngoại ngữ phù hợp với nước tiếp nhận lao động và ít nhất 01 năm kinh nghiệm về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước tiếp nhận;

+ Có ít nhất 01 nhân viên nghiệp vụ thường trực ở nước ngoài để thực hiện hoạt động quản lý người lao động, có năng lực ngoại ngữ phù hợp với nước tiếp nhận lao động và ít nhất 01 năm kinh nghiệm về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước tiếp nhận;

+ Có ít nhất 01 nhân viên nghiệp vụ thực hiện hoạt động giáo dục định hướng có ít nhất 01 năm kinh nghiệm về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước tiếp nhận.

- Phải bảo đảm người lao động đã có kinh nghiệm làm giúp việc gia đình ở nước ngoài hoặc có kiến thức làm giúp việc gia đình và trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu của bên nước ngoài tiếp nhận lao động theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH).

2. Hồ sơ, thủ tục đăng ký hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm giúp việc gia đình ở nước ngoài

Hồ sơ đăng ký hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm giúp việc gia đình ở nước ngoài theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định 112/2021/NĐ-CP bao gồm:

- Văn bản đề nghị theo Mẫu số 10 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 112/2021/NĐ-CP;

- Văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ (01 bản sao); 01 bản sao giấy tờ chứng minh kinh nghiệm làm việc (hợp đồng lao động, văn bản chấm dứt hợp đồng lao động hoặc quá trình tham gia bảo hiểm xã hội hoặc giấy xác nhận kinh nghiệm của nơi đã làm việc) của nhân viên nghiệp vụ theo quy định tại Mục 1 nêu trên.

Khi chuẩn bị đủ hồ sơ theo quy định, doanh nghiệp dịch vụ nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tới Bộ LĐTBXH hoặc trực tuyến tại Cổng thông tin điện tử www.dolab.gov.vn;

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Bộ LĐTBXH có văn bản chấp thuận để doanh nghiệp tham gia hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm giúp việc gia đình ở nước ngoài. Trường hợp không chấp thuận, sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Như vậy, hồ sơ và thủ tục đăng ký hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm giúp việc gia đình ở nước ngoài sẽ thực hiện như trên.

3. Quy định về xác nhận danh sách người lao động Việt Nam đi làm giúp việc gia đình ở nước ngoài

- Theo quy định tại Điều 22 Nghị định 112/2021/NĐ-CP, trước khi đưa người lao động đi làm giúp việc gia đình ở nước ngoài, doanh nghiệp dịch vụ phải nộp danh sách người lao động đến Bộ LĐTBXH để xác nhận.

- Chậm nhất 05 ngày làm việc trước khi nộp hồ sơ cấp thị thực cho người lao động, doanh nghiệp dịch vụ gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tới Bộ LĐTBXH hoặc trực tuyến tại Cổng thông tin điện tử www.dolab.gov.vn danh sách người lao động theo hợp đồng cung ứng lao động đã được chấp thuận bao gồm những thông tin sau:

+ Họ tên; Ngày tháng năm sinh;

+ Giới tính;

+ Số hộ chiếu/căn cước công dân;

+ Thời gian đã được bồi dưỡng kỹ năng nghề giúp việc gia đình và ngoại ngữ hoặc kinh nghiệm làm việc phù hợp;

+ Số điện thoại của người lao động;

+ Ngày dự kiến xuất cảnh;

+ Tên, địa chỉ của bên nước ngoài tiếp nhận người lao động;

+ Người sử dụng lao động.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách người lao động, Bộ LĐTBXH xác nhận danh sách. Trường hợp không xác nhận, sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Như vậy, ngoài việc đăng ký hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm giúp việc gia đình ở nước ngoài theo Mục 2 thì doanh nghiệp hoạt động dịch vụ còn phải thực hiện nộp danh sách người lao động đến Bộ LĐTBXH để xác nhận.

  •  37
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…