DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Điều kiện đầu tư kinh doanh thiết bị kỹ thuật quốc phòng, an ninh

Ngày 08/12/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 101/2022/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh quân trang, quân dụng, vũ khí quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh.
 
Theo đó, Chính phủ quy định điều kiện đầu tư kinh doanh trang thiết bị kỹ thuật chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh như sau:
 
dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-thiet-bi-ky-thuat-quoc-phong-an-ninh
 
(1) Doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh
 
Theo đó, doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh được đầu tư kinh doanh trang thiết bị kỹ thuật chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định 101/2022/NĐ-CP khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:
 
Có vốn điều lệ tối thiểu là 100 tỷ đồng tại thời điểm đề nghị tham gia đầu tư nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, sửa chữa trang thiết bị kỹ thuật chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh.
 
Có quy trình, công nghệ, thiết bị, phương tiện để nghiên cứu, sản xuất, chế tạo, sửa chữa trang thiết bị kỹ thuật chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh; có trang thiết bị đo lường để kiểm tra, giám sát các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng sản phẩm.
 
Khu vực sản xuất, khu vực phụ trợ, khu vực thử nghiệm, kho, khu cất giữ, bảo quản trang thiết bị kỹ thuật chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh được bố trí riêng biệt và thiết kế, xây dựng đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn, phòng chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành;
 
Có ít nhất 50 lao động kỹ thuật có trình độ chuyên môn phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, sửa chữa trang thiết bị kỹ thuật chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh.
 
Được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ hoặc lựa chọn qua thủ tục đấu thầu.
 
(2) Những đối tượng khác kinh doanh khác
 
Doanh nghiệp không thuộc đối tượng quy định mục (1) được đầu tư kinh doanh trang thiết bị kỹ thuật chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định 101/2022/NĐ-CP khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:
 
- Quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6 Nghị định 101/2022/NĐ-CP
 
- Quy định tại mục (1).
 
(3) Doanh nghiệp mua và bán trang thiết bị kỹ thuật chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh
 
Trường hợp doanh nghiệp chỉ thực hiện hoạt động mua và bán trang thiết bị kỹ thuật chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định 101/2022/NĐ-CP.
 
Thì đối với doanh nghiệp quy định tại mục (1) chỉ phải đáp ứng điều kiện quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 8 Nghị định 101/2022/NĐ-CP hoặc đối với doanh nghiệp quy định tại mục (2) chỉ phải đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm đ khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 8 Nghị định 101/2022/NĐ-CP.
 
Xem thêm Nghị định 101/2022/NĐ-CP có hiệu lực 30/01/2023.
  •  142
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

1 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…