DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án đầu tư kinh doanh bất động sản

Avatar

 

Thứ nhất, Điều kiện của bất động sản được đưa vào kinh doanh. Tại khoản 2 Điều 9 Luât kinh doanh bất động sản 2014 quy định:

Điều 9. Điều kiện của bất động sản đưa vào kinh doanh

2. Các loại đất được phép kinh doanh quyền sử dụng đất phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

b) Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất.”

Như vậy, điều kiện để quyền sử dụng đất được phép kinh doanh trong dự án đầu tư kinh doanh bất động sản bao gồm: có giấy chứng nhận; không có tranh chấp; không bị kê biên và trong thời gian sử dụng đất. Trong đó, điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải theo quy định của pháp luật về đất đai.

Thứ hai, Về yêu cầu đối với dự án đầu tư bất động sản để kinh doanh. Theo Điều 12 Luật kinh doanh bất động sản 2014 quy định như sau:

 “Điều 12. Yêu cầu đối với dự án đầu tư bất động sản để kinh doanh

1. Dự án đầu tư bất động sản để kinh doanh phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn và phải theo kế hoạch thực hiện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Trình tự, thủ tục đầu tư dự án bất động sản để kinh doanh thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, đô thị, nhà ở và quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Dự án đầu tư bất động sản phải được thi công đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng theo quy định của pháp luật về xây dựng.”

Thứ ba, Phải hoản thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai của dự án. Chủ đầu tư phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai của dự án. Bao gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; thuế, phí, lệ phí liên quan đến đất đai (nếu có).

Thứ tư, Đối với người nhận chuyển nhượng.

- Phải có ngành nghề kinh doanh phù hợp. Nếu chưa đáp ứng được điều kiện này, người nhận chuyển nhượng sẽ phải thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh.

- Có năng lực tài chính để đảm bảo đảm việc sử dụng đất theo đúng tiến độ của dự án đầu tư.

- Ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư.

- Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.

  •  1023
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

1 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…