DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Điều kiện bổ nhiệm giám đốc doanh nghiệp quy định ra sao?

Hiện nay, đang xét xử vụ án Alibaba với số lượng người bị lừa đảo lên đến con số hàng ngàn. Với cách thức thực hiện vô cùng phức tạp và quy mô.
 
Tuy nhiên, sau quá trình điều tra và xét xử cho thấy nhiều giám đốc và thành viên của công ty này chỉ mới học hết cấp ba và không hề có bằng cấp đại học hoặc tương đương. Vậy theo quy định pháp luật thì để trở thành giám đốc các loại hình doanh nghiệp thì cần đáp ứng những tiêu chuẩn gì?
 
dieu-kien-bo-nhiem-giam-doc-doanh-nghiep-quy-dinh-ra-sao
 
1. Điều kiện bổ nhiệm giám đốc công ty TNHH hai thành viên
 
Tại thị trường kinh doanh hiện nay, công ty TNHH hai thành viên là loại hình doanh nghiệp hoạt động khá mạnh và có quy mô. Vì vậy,  căn cứ Điều 64 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc, Tổng giám đốc như sau:
 
- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020 như cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, tổ chức nhà nước, người chưa thành niên, người bị mất năng lực hành vi dân sự, người bị truy cứu hình sự, người bị cấm kinh doanh…
 
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty và điều kiện khác do Điều lệ công ty quy định.
 
- Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 Luật Doanh nghiệp 2020 và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 Luật Doanh nghiệp 2020, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện quy định các mục trên
 
Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý công ty, Kiểm soát viên của công ty và của công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty và công ty mẹ.
 
2. Điều kiện bổ nhiệm giám đốc trong doanh nghiệp nhà nước
 
Trường hợp bổ nhiệm Giám đốc, Tổng giám đốc trong doanh nghiệp nhà nước thì phải đáp ứng được điều kiện và tiêu chuẩn của Điều 101 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:
 
- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020 như cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, tổ chức nhà nước, người chưa thành niên, người bị mất năng lực hành vi dân sự, người bị truy cứu hình sự, người bị cấm kinh doanh…
 
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty.
 
- Không phải là người có quan hệ gia đình của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan đại diện chủ sở hữu; thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty; Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc và Kế toán trưởng của công ty; Kiểm soát viên công ty.
 
- Chưa từng bị cách chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc tại công ty hoặc ở doanh nghiệp nhà nước khác.
 
- Không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác.
 
- Tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty.
 
3. Điều kiện bổ nhiệm Giám đốc công ty cổ phần
 
Khác với những loại hình doanh nghiệp khác thì tiêu chuẩn bổ nhiệm Giám đốc, tổng giám đốc của công ty cổ phần cần phải đáp ứng điều kiện của Điều 162 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:
 
Hội đồng quản trị bổ nhiệm một thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.
 
Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao.
 
Nhiệm kỳ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
 
Đặc biệt, đối với công ty đại chúng, doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 Luật Doanh nghiệp 2020 và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 Luật Doanh nghiệp 2020 thì Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:
 
- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020.
 
- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ.
 
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty.
 
4. Tiêu chuẩn trở thành Giám đốc doanh nghiệp tư nhân
 
Doanh nghiệp tư nhân là một loại hình doanh nghiệp có tổ chức hoạt động đơn giản vì vậy, quản lý doanh nghiệp tư nhân sẽ là giám đốc theo Điều 190 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:
 
Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân, việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
 
Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc để quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; trường hợp này, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân.
 
Chủ doanh nghiệp tư nhân là người đại diện theo pháp luật, đại diện cho doanh nghiệp tư nhân với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án, đại diện cho doanh nghiệp tư nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
  •  1172
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

2 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…