DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt đất phải đáp ứng tiêu chuẩn gì?

Avatar

 
Dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt đất là dịch vụ được cung cấp bởi tổ chức viễn thông chỉ dành cho đối tượng trên mặt đất. Vậy tiêu chuẩn đối với loại tin nhắn ngắn di động mặt đất cần đáp ứng gì?
 
 
1. Tỷ lệ nhập thành công dịch vụ tin nhắn di động là bao nhiêu?
 
Tỷ lệ để người dùng nhập thành công tin nhắn gửi đi cần phải đáp ứng tiêu chuẩn tại tiểu mục 2.1 Mục 2 QCVN 82:2014/BTTTT thì tỷ lệ đáp ứng được quy định như sau:
 
- Khái niệm: Tỷ lệ truy nhập thành công dịch vụ tin nhắn là tỷ lệ (%) giữa số lần truy nhập thành công dịch vụ tin nhắn trên tổng số lần truy nhập dịch vụ tin nhắn.
 
- Chỉ tiêu: Tỷ lệ truy nhập thành công dịch vụ tin nhắn ≥ 95 %.
 
- Phương pháp xác định:
 
+ Mô phỏng tin nhắn: Số lượng mẫu đo cần thiết tối thiểu là 1 000 mẫu, phân bố đều theo các điều kiện đo kiểm: đo trong nhà, đo ngoài trời di động và đo ngoài trời cố định. Với mỗi điều kiện đo thực hiện vào các giờ khác nhau trong ngày, trong vùng phủ sóng. Khoảng cách giữa hai mẫu đo liên tiếp xuất phát từ một thuê bao không nhỏ hơn 70 s.
 
+ Giám sát bằng các tính năng sẵn có của mạng: Số lượng tin nhắn lấy mẫu tối thiểu là toàn bộ tin nhắn trong 7 ngày liên tiếp.
 
2. Một tin nhắn di động truy nhập có độ trễ là bao nhiêu? 
 
Tại tiểu mục 2.2 Mục 2 QCVN 82:2014/BTTTT quy định rõ thời gian trễ trung bình truy nhập dịch vụ tin nhắn như sau:
 
- Khái niệm: Thời gian trễ trung bình truy nhập dịch vụ tin nhắn là trung bình cộng các khoảng thời gian trễ truy nhập thành công dịch vụ tin nhắn, đơn vị là [s].
 
- Chỉ tiêu: Thời gian trễ trung bình truy nhập dịch vụ tin nhắn ≤ 5 s.
 
- Phương pháp xác định:
 
+ Mô phỏng tin nhắn: Số lượng mẫu đo cần thiết tối thiểu là 1 000 mẫu, phân bố đều theo các điều kiện đo kiểm: đo trong nhà, đo ngoài trời di động và đo ngoài trời cố định. Với mỗi điều kiện đo thực hiện vào các giờ khác nhau trong ngày, trong vùng phủ sóng. Khoảng cách giữa hai mẫu đo liên tiếp xuất phát từ một thuê bao không nhỏ hơn 70 s.
 
+ Giám sát bằng các tính năng sẵn có của mạng: Số lượng tin nhắn lấy mẫu tối thiểu là toàn bộ tin nhắn trong 7 ngày liên tiếp.
 
Do đó, việc truy nhập tin nhắn phải có độ trễ dưới hoặc bằng 5 giây thì đáp ứng tiêu chuẩn dịch vụ.
 
3. Tỷ lệ gửi tin nhắn thành công đối với tin nhắn di động là bao nhiêu?
 
Căn cứ tiểu mục 2.3 Mục 2 QCVN 82:2014/BTTTT tỷ lệ gửi nhận tin nhắn thành công được xác định như sau:
 
- Khái niệm: Tỷ lệ gửi nhận tin nhắn thành công là tỷ lệ (%) giữa tổng số tin nhắn nhận thành công loại trừ các tin nhắn bị sai lệch trên tổng số tin nhắn gửi thành công.
 
- Chỉ tiêu: Tỷ lệ gửi nhận tin nhắn thành công ≥ 92 %.
 
- Phương pháp xác định:
 
+ Mô phỏng tin nhắn: Số lượng mẫu đo cần thiết tối thiểu là 1 000 mẫu, phân bố đều theo các điều kiện đo kiểm: đo trong nhà, đo ngoài trời di động và đo ngoài trời cố định. Với mỗi điều kiện đo thực hiện vào các giờ khác nhau trong ngày, trong vùng phủ sóng. Khoảng cách giữa hai mẫu đo liên tiếp xuất phát từ một thuê bao không nhỏ hơn 70 s.
 
+ Giám sát bằng các tính năng sẵn có của mạng: Số lượng tin nhắn lấy mẫu tối thiểu là toàn bộ tin nhắn trong 7 ngày liên tiếp.
 
Từ quy định trên các tin nhắn mặt đất gửi bằng điện thoại di động thì sẽ có tỷ lệ thành công phải trên 92%.
 
4. Thời gian đáp ứng khi gửi tin nhắn trung bình là bao lâu?
 
Tại tiểu mục 2.4 Mục 2 QCVN 82:2014/BTTTT quy định thời gian gửi nhận tin nhắn trung bình từ đầu cuối đến đầu cuối như sau:
 
- Khái niệm: Thời gian gửi nhận tin nhắn trung bình từ đầu cuối đến đầu cuối là giá trị trung bình của thời gian gửi nhận tin nhắn đầu cuối đến đầu cuối của các tin nhắn nhận thành công, đơn vị là [s].
 
- Chỉ tiêu: Thời gian gửi nhận tin nhắn trung bình từ đầu cuối đến đầu cuối ≤ 20 s.
 
- Phương pháp xác định
 
+ Mô phỏng tin nhắn: Số lượng mẫu đo cần thiết tối thiểu là 1 000 mẫu, phân bố đều theo các điều kiện đo kiểm: đo trong nhà, đo ngoài trời di động và đo ngoài trời cố định. Với mỗi điều kiện đo thực hiện vào các giờ khác nhau trong ngày, trong vùng phủ sóng. Khoảng cách giữa hai mẫu đo liên tiếp xuất phát từ một thuê bao không nhỏ hơn 70 s.
 
+ Giám sát bằng các tính năng sẵn có của mạng: Số lượng tin nhắn lấy mẫu tối thiểu là toàn bộ tin nhắn trong 7 ngày liên tiếp.
 
Căn cứ quy định trên người sử dụng dịch vụ tin nhắn mạng viễn thông mặt đất sẽ có thời gian gửi nhận tin nhắn trung bình từ đầu cuối đến đầu cuối lớn hơn hoặc bằng 20 s.
  •  52
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…