DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Đến năm 2030, 100% phương tiện cơ giới đường bộ chuyển qua sử dụng xăng sinh học E5

Đây là 1 trong những nội dung được đề cập tại Quyết định 876/QĐ-TTg 2022 Chương trình chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan của ngành GTVT

Với Mục tiêu
- Mục tiêu tồng quát: Phát triển hệ thổng giao thông vận tải xanh hướng tới mục tiêu phát thải ròng khí nhà kính về “0” vào nãm 2050.
 
- Mục tiêu cụ thể
+ Giai đoạn đến năm 2030: Nâng cao hiệu quả sừ dụng năng lượng, đẩy mạnh chuyển đổi sử dụng điện, năng lượng xanh đối với các lĩnh vực thuộc ngành giao thông vận tải đã sẵn sàng về mặt công nghệ, thể chế, nguồn lực nhằm thực hiện mức cam kết trong Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) và mục tiêu giảm phát thải khí mê-tan của Việt Nam.
 
+ Giai đoạn đến năm 2050: Phát triển hợp lý các phương thức vận tải, thực hiện mạnh mẽ việc chuyển đổi toàn bộ phương tiện, trang thiết bị, hạ tầng giao thông vận tải sang sử dụng điện, năng lượng xanh, hướng đến phát thải ròng khí nhà kính về “0” vào năm 2050.
 
nang-luong-sinh-hoc
 
Lộ trình chuyển đồi nãng lượng xanh
 
a) Đường bộ
 
- Giai đoạn 2022 - 2030.
 
+ Thúc đẩy sản xuất, lẳp ráp, nhập khẩu và chuyển đổi sử dụng các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ sử dụng điện; mở rộng phối trộn, sử dụng 100% xăng E5 đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
 
+ Phát triển hạ tầng sạc điện đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.
 
+ Khuyến khích các bển xe, trạm dừng nghỉ xây dựng mới và hiện hữu chuyển đổi theo tiêu chí xanh.
 
- Giai đoạn 2031 - 2050
 
+ Đến năm 2040: Từng bước hạn chế tiến tới dừng sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu xe ô tô, xe mỏ tô, xe gẳn mảy sử dụng nhiên liệu hóa thạch để sử dụng trong nước.
 
+ Đến nãm 2050: 100% phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, xe máy thi công tham gia giao thông chuyển đồi sang sử dụng điện, năng lượng xanh.
 
Toàn bộ các các bến xe, trạm dừng nghi đạt tiêu chí xanh; chuyển đổĩ toàn bộ máy móc, ừang thiết bị xếp, dỡ sừ dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng điện, năng lượng xanh.
 
+ Hoàn thiện hạ tầng sạc điện, cung cấp năng lượng xanh trên phạm vi toàn quổc đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.
 
b) Đường sắt
 
- Giai đoạn 2022 - 2030
+ Nghiên cứu thí điểm sử dụng phương tiện đường sắt sử dụng điện, năng lượng xanh trên các tuyến đường sắt hiện tại, Đầu tư xây dựng các tuyến đường sắt mới theo định hướng điện khí hóa.
 
+ Xây dựng kể hoạch và đầu tư theo lộ trình thay thế phương tiện đường sắt cũ hết niên hạn bằng loại phương tiện có thể chuyển đổi sang sử dụng điện, năng lượng xanh.
 
+ Khuyến khích chuyến đổi trang thiết bị bốc, xếp tại các nhả ga sang thiết bị sử dụng điện, năng lượng xanh,
 
- Giai đoạn 2031 - 2050
 
+ Đến nãm 2040, dừng từng phần sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu phương tiện, thiết bị giao thông đường sãt sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Từng bước đâu tư mới và chuyền đôi phương tiện đường sắt sừ dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng điện, năng lượng xanh.
 
+ Đến năm 2050: Chuyển đổi 100% đầu máy, toa xe đường sắt sử dụng điện, năng lượng xanh; chuyển đổi 100% trang thiết bị sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng điện, năng lượng xanh tại các nhả ga.
 
+ Cải tạo, nâng cấp hạ tầng các tuyến đường sắt hiện hữu đáp ứng hoàn toàn việc chuyển đổi sang phương tiện sử dụng điện, năng lượng xanh. Tiểp tục đầu tư xây dựng các tuyến đường sất mới theo định hưởng điện khí hóa, sử dụng năng lượng xanh.
 

Và các nội dung khác được nêu tại Quyết định 876/QĐ-TTg 2022

  •  1345
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

2 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…