DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Đề xuất thay đổi tiêu chuẩn đối với chức danh công chức lãnh đạo, quản lý

Dự thảo Nghị định của Chính phủ về quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan nhà nước; trong đó Bộ Nội vụ đã đề xuất thay đổi 02 điểm sau đây.

1. Quy định cụ thể thời gian đảm nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý chủ chốt cấp dưới trực tiếp

Quy định số 214-QĐ/TWQuy định số 89-QĐ/TW của Bộ Chính trị đều có yêu cầu cán bộ, công chức phải đã kinh qua và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của chức danh lãnh đạo, quản lý chủ chốt cấp dưới trực tiếp; tuy nhiên chưa quy định cụ thể thời gian cụ thể là bao nhiêu. Do vậy, để tránh việc bổ nhiệm “thần tốc” và bảo đảm nguyên tắc đánh giá cán bộ, đề xuất thời gian đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý chủ chốt cấp dưới trực tiếp phải từ 03 năm trở lên.

2. Không quy định cụ thể yêu cầu trình độ ngoại ngữ và tin học

Tại Nghị quyết số 26-NQTW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII và Quyết định số 1659/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã xác định cụ thể, chi tiết mục tiêu tăng cường nâng cao trình độ ngoại ngữ tin học cho cán bộ, công chức, viên chức.

Tuy nhiên, Quy định số 214-QĐTW và Quy định số 89-QĐ/TW của Bộ Chính trị chỉ yêu cầu trình độ tin học và ngoại ngữ cần thiết và phù hợp. Do vậy, để phù hợp với thực tiễn công tác, đề xuất không quy định cụ thể yêu cầu về trình độ tin học, ngoại ngữ tại dự thảo Nghị định này mà sẽ thực hiện theo quy định của từng Bộ, ngành, địa phương cho phù hợp.

*Lưu ý: Những người đã được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý trước khi Nghị định này có hiệu lực thi hành, nếu còn thiếu tiêu chuẩn về trình độ theo quy định tại Nghị định này thì chậm nhất đến 31 tháng 12 năm 2021 phải bổ sung đủ; trong thời gian này vẫn được xem xét bổ nhiệm lại; từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 thực hiện theo quy định tại Nghị định này.

>>>Hiện tại chưa rõ thời gian có hiệu lực của Nghị định này.

Xem toàn văn sự thảo tại đây:

  •  3641
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…