DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Đề xuất sửa quy định về cấp số định danh cá nhân cho công dân

Avatar

 

Bộ Công an đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 137/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Căn cước công dân, trong đó có đề xuất sửa quy định về cấp số định danh cá nhân cho công dân.

Cụ thể, các nội dung được đề xuất sửa đổi tại Nghị định 137/2015 bao gồm:

1. Về sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 5 Nghị định 137/2015

Bổ sung vào khoản 5 Điều 5 Nghị định 137/2015 về trách nhiệm của Công an xã, phường, thị trấn trong việc cập nhật thông tin của công dân vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho phù hợp với định hướng trong xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an; giao trách nhiệm của Công an xã, phường, trị trấn là lực lượng chủ chốt có vai trò quản lý cư trú, thu thập, cập nhật thông tin dân cư.

2. Về sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 6 Nghị định 137/2015

Bổ sung vào khoản 3 Điều 6 Nghị định 137/2015 về thẩm quyền của Công an xã, phường, thị trấn trong việc chỉnh sửa thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho phù hợp với định hướng trong việc phân cấp công tác đăng ký, quản lý cư trú của Bộ Công an và việc xây dựng lực lượng Công xã chính quy.

3. Về sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 8 Nghị định 137/2015

Bổ sung hình thức khai thác thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư qua Cổng thông tin điện tử do cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư quy định để tạo thuận lợi cho công dân khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự… mà không phải thông qua hình thức bằng văn bản qua cơ quan nhà nước.

4. Về sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 9 Nghị định 137/2015

Sửa đổi thẩm quyền của Giám đốc Công an cấp tỉnh, Trưởng Công an cấp huyện và bổ sung thẩm quyền của Trưởng Công an cấp xã được cho phép cung cấp thông tin về công dân cư trú tại địa phương khi cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo hình thức khai thác bằng văn bản yêu cầu quy định tại điểm c khoản 1, khoản 2 Điều 8 Luật này để tạo thuận lợi cho công dân và phù hợp với yêu cầu quản lý về cư trú theo phương thức mới bằng dữ liệu điện tử.

5. Về sửa đổi, bổ sung Điều 10 Nghị định 137/2015

Bổ sung quy định cụ thể việc khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bằng hình thức khai thác thông qua dịch vụ viễn thông và khai thác qua Cổng thông tin điện tử; các trường thông tin của công dân có thể khai thác trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư qua các hình thức khai thác này.

6. Về sửa đổi, bổ sung Điều 15 Nghị định 137/2015

Bổ sung quy định việc xác lập số định danh cá nhân đối với toàn bộ công dân đã đăng ký khai sinh để đáp ứng yêu cầu quản lý dân cư nói chung và quản lý cư trú nói riêng thông qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tạo thuận lợi cho công dân trong việc sử dụng mã số định danh cá nhân để khai thác thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bên cạnh đó, để bảo đảm giải quyết đối với trường hợp công dân xác định lại giới tính, cần bổ sung vào dự thảo Nghị định quy định về việc xác lập lại số định danh cho công dân đã xác định lại giới tính sau khi công dân đó đã thực hiện đăng ký lại hộ tịch theo quy định pháp luật về đăng ký hộ tịch.

Xem chi tiết tại Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 137/2015.

  •  1544
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…