DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Đề xuất sửa đổi 6 quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự liên quan đến trường hợp thiên tai, dịch bệnh

Avatar

 

Tại phiên họp lần thứ 3 tháng 09 năm 2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015.

Đề xuất sửa đổi quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự - Minh họa

Đề xuất sửa đổi quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự - Minh họa

Theo đó, đề xuất sửa đổi, bổ sung 6 nội dung của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 146 theo hướng:

Quy định hiện hành

Nội dung đề xuất sửa đổi

Công an phường, thị trấn, Đồn Công an có trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, lập biên bản tiếp nhận, tiến hành kiểm tra, xác minh sơ bộ và chuyển ngay tố giác, tin báo về tội phạm kèm theo tài liệu, đồ vật có liên quan cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền.

Công an xã có trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, lập biên bản tiếp nhận, lấy lời khai ban đầu và chuyển ngay tố giác, tin báo về tội phạm kèm theo tài liệu, đồ vật có liên quan cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền.

Công an xã, phường, thị trấn, Đồn Công an có trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, lập biên bản tiếp nhận, tiến hành kiểm tra, xác minh sơ bộ và chuyển ngay tố giác, tin báo về tội phạm kèm theo tài liệu, đồ vật có liên quan cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền”.

2. Bổ sung Điểm c vào sau Điểm b Khoản 1 Điều 148 như sau:

"Điều 148. Tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố

1. Hết thời hạn quy định tại Điều 147 của Bộ luật này, cơ quan có thẩm quyền giải quyết quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố khi thuộc một trong các trường hợp:

...c) Vì lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh mà không thể kết thúc việc kiểm tra, xác minh để quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án”.

3. Bỏ cụm từ “và 226”; thay thế dấu “,” trước số “156” bằng từ “và” tại khoản 1 Điều 155

4. Bỏ cụm từ “và 226”; thay thế dấu “,” trước số “156” bằng từ “và” tại khoản 8 Điều 157

5. Bổ sung điểm d vào sau điểm c khoản 1 Điều 229 như sau:

"Điều 229. Tạm đình chỉ điều tra

1. Cơ quan điều tra ra quyết định tạm đình chỉ điều tra khi thuộc một trong các trường hợp:

...d) Khi không thể kết thúc điều tra vì lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh nhưng đã hết thời hạn điều tra”.

6. Bổ sung điểm d vào sau điểm c khoản 1 Điều 247 như sau:

"Điều 247. Tạm đình chỉ vụ án

1. Viện kiểm sát quyết định tạm đình chỉ vụ án trong các trường hợp:

…d) Khi không thể tiến hành các hoạt động tố tụng để quyết định việc truy tố vì lý do bất kháng do thiên tai, dịch bệnh nhưng đã hết thời hạn quyết định việc truy tố”.

Như vậy có thể thấy, do phát sinh nhiều trường hợp liên quan đến dịch bệnh mà Bộ luật Tố tụng hình sự cũng cần có sự cập nhật, thay đổi.

Xem dự thảo tại file đính kèm.

  •  742
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…