DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Đề xuất mức giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2023

Avatar

 

Ngày 09/01/2023, Thủ tướng Chính phủ lấy ý kiến Dự thảo Quyết định về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2023 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Trong đó, nổi bật là đề xuất mức giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Theo Dự thảo Quyết định nhằm thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, Thủ tướng Chính phủ đề xuất mức giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước, cụ thể như sau:

- Giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp của năm 2023 đối với người thuê đất, thuê mặt nước thuộc đối tượng áp dụng của Dự thảo Quyết định này.

Ngoài ra, không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước còn nợ của các năm trước năm 2023 và tiền chậm nộp (nếu có).

- Mức giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước được quy định trên tính theo số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp của năm 2023 theo quy định của pháp luật. 

Trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước đang được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định hoặc/và khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật về tiền thuê đất, thuê mặt nước thì mức giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước được tính trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp (nếu có) sau khi đã được giảm hoặc/và khấu trừ theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước

Theo quy định trên, hồ sơ giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước bao gồm:

(1) Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2023 của người thuê đất, thuê mặt nước theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Dự thảo Quyết định này.

Mẫu tại Phụ lục

https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/01/11/M%E1%BA%ABu.docx

Người thuê đất, thuê mặt nước chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của thông tin và đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của mình, đảm bảo đúng đối tượng được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Dự thảo Quyết định.

(2) Một trong các giấy tờ sau:

- Quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước 

- Hợp đồng thuê đất, thuê mặt nước

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao).

Xem chi tiết tại Dự thảo Quyết định lấy ý kiến ngày 09/01/2023.

  •  451
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

2 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…