DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Đề xuất mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 500.000 đồng/tháng từ ngày 01/7/2024

Bộ LĐTBXH đang đề nghị xây dựng tải dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. 
 
Trong dự thảo, đề xuất mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 500.000 đồng/tháng từ ngày 01/7/2024 như sau:
 
de-xuat-muc-chuan-tro-giup-xa-hoi-len-500000-dong-thang-tu-ngay-0172024
 
(1) Tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 500.000 đồng/tháng vào năm 2024
 
Sửa đổi, bổ sung các khoản 2 và khoản 3 Điều 4 Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội như sau:
 
- Mức chuẩn trợ giúp xã hội áp dụng từ ngày 01/07/2024 là 500.000 đồng/tháng.
 
Tùy theo khả năng cân đối của ngân sách, tốc độ tăng giá tiêu dùng và tình hình đời sống của đối tượng bảo trợ xã hội, cơ quan có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội cho phù hợp; bảo đảm tương quan chính sách đối với các đối tượng khác.
 
- Tùy thuộc điều kiện kinh tế - xã hội tại địa phương, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định đối với trường hợp quy định như sau:
 
+ Mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn cao hơn mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội quy định tại Nghị định này
 
+ Đối tượng khó khăn khác chưa quy định tại Nghị định này được hưởng chính sách trợ giúp xã hội trong đó có đối tượng người khuyết tật là thế hệ thứ ba của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; người là thành viên hộ nghèo, cận nghèo không có thành viên trong độ tuổi lao động hoặc có thành viên trong độ tuổi lao động nhưng mất khả năng lao động.
 
(Hiện hành Điều 4 Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội áp dụng hiện nay là 360.000 đồng/tháng).
 
(2) Bỏ giấy khai sinh của trẻ em xét trợ cấp xã hội đối với trẻ em, người đơn thân nghèo, khuyết tật đang nuôi con
 
Sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị định 20/2021/NĐ-CP (sửa đổi bởi Nghị định 104/2022/NĐ-CP) như sau:
 
Đối tượng, người giám hộ của đối tượng hoặc tổ chức, cá nhân có liên quan làm hồ sơ theo quy định tại Điều 7 Nghị định này gửi Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn. 
 
Khi nộp hồ sơ cần xuất trình các giấy tờ sau để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu các thông tin kê khai trong tờ khai:
 
- Thẻ CCCD, chứng minh thư nhân dân hoặc giấy xác nhận thông tin về cư trú, giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;
 
- Giấy tờ xác nhận bị nhiễm HIV của cơ quan y tế có thẩm quyền đối với trường hợp bị nhiễm HIV;
 
- Giấy tờ xác nhận đang mang thai của cơ quan y tế có thẩm quyền đối với trường hợp người khuyết tật đang mang thai;
 
- Giấy xác nhận khuyết tật đối với trường hợp người khuyết tật.
 
Trường hợp đối tượng đăng ký giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia thì phải thực hiện tờ khai điện tử và gửi kèm bản chụp các giấy tờ nêu trên. Hồ sơ điện tử này thay thế hồ sơ giấy.
 
(Nghị định 20/2021/NĐ-CP yêu cầu nộp hồ sơ đối với trẻ em xét trợ cấp xã hội, người đơn thân nghèo, khuyết tật đang nuôi con thì dự kiến sẽ bỏ)
 
(3) Quy định rõ đối tượng bảo trợ xã hội được cấp thẻ BHYT
 
Sửa đổi khoản 1 Điều 9 Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định đối tượng bảo trợ xã hội được cấp thẻ BHYT bao gồm:
 
- Người thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng;
 
- Người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng;
 
- Người từ đủ 60 tuổi trở lên chưa được cấp thẻ Bảo hiểm y tế.”.
 
(4) Mức thăm hỏi cá nhân, gia đình gặp thiên tai, hỏa hoạn là 500.000 đồng
 
Bổ sung Điều 17a Nghị định 20/2021/NĐ-CP về mức chi phí thăm hỏi và tặng quà như sau:
 
- Đối tượng được tặng quà:
 
Cá nhân nhân, hộ gia đình, tổ chức bị thiệt hại, gặp hoàn cảnh khó khăn về người, tài sản, do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn giao thông, tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng hoặc các lý do bất khả kháng khác gây ra.
 
- Mức thăm hỏi, tặng quà từ nguồn ngân sách nhà nước quy định như sau:
 
+ Mức quà tặng đối với tập thể: Tiền mặt tối thiểu là 03 triệu đồng/tập thể; hiện vật trị giá 500.000 đồng/tập thể.
 
+ Mức quà tặng đối với gia đình, cá nhân: Tiền mặt tối thiểu là 500.000 đồng/gia đình hoặc cá nhân; hiện vật trị giá 300.000 đồng/gia đình hoặc cá nhân.
 
Xem thêm tải dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 20/2021/NĐ-CP.
  •  620
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

1 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…