DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Đề xuất mở rộng nhiều đối tượng là tài sản không cần phải thông qua đấu giá

Avatar

 
Bộ Tư pháp đang dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. Qua đó, các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến dự thảo.
 
Theo đó, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản lần này sẽ thay đổi một số điều liên quan đến đấu giá, đặc biệt trong đó đề xuất mở rộng nhiều đối tượng là tài sản không cần phải thông qua đấu giá.
 
(1) Thay đổi đối tượng là tài sản mà pháp luật quy định phải thông qua đấu giá
 
Cụ thể tại dự thảo sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 Luật Đấu giá tài sản 2016 như sau:
 
Tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá, bao gồm:
 
- Tài sản công theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công;
 
- Tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm;
 
- Tài sản thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự;
 
- Tài sản kê biên để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;
 
- Tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản theo quy định của pháp luật về phá sản;
 
- Tài sản là nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật;
 
- Tài sản khác mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá.”.
 
(2) Đề xuất quản tài viên, trọng tài viên không còn được giảm thời gian đào tạo nghề đấu giá
 
Theo đó, dự thảo sửa đổi Điều 12 Luật Đấu giá tài sản 2016 quy định người được giảm thời gian đào tạo nghề đấu giá như sau:
 
- Người đã là luật sư, công chứng viên, thừa phát lại có thời gian hành nghề từ 02 năm trở lên; người có thời gian làm công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp từ 10 năm trở lên. 
 
- Người đã là thẩm phán, kiểm sát viên, chấp hành viên.
 
So với hiện hành thì quản tài viên, trọng tài viên sẽ là những đối tượng không còn được giảm thời gian đào tạo hành nghề nếu có từ 02 năm kinh nghiệm trở lên.
 
(3) Đề xuất bổ sung thủ tục doanh nghiệp đấu giá tài sản thay đổi nội dung đăng ký hoạt động
 
Trường hợp doanh nghiệp đấu giá tài sản thay đổi địa chỉ trụ sở từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác thì trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày quyết định thay đổi.
 
Doanh nghiệp đấu giá tài sản gửi thông báo chuyển địa chỉ trụ sở cho Sở Tư pháp nơi đã cấp giấy đăng ký hoạt động cho doanh nghiệp và gửi hồ sơ đăng ký hoạt động đến Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp đặt trụ sở mới. Hồ sơ đăng ký gồm các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 25 Luật Đấu giá tài sản 2016.
 
Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp đặt trụ sở mới cấp Giấy đăng ký hoạt động cho doanh nghiệp đấu giá tài sản và cung cấp thông tin về nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản quy định tại Điều 27 Luật Đấu giá tài sản 2016.
 
Trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản. Doanh nghiệp bị từ chối cấp Giấy đăng ký hoạt động có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật
 
Sở Tư pháp nơi đã cấp giấy đăng ký hoạt động cho doanh nghiệp ra quyết định hủy giấy đăng ký hoạt động đã cấp sau khi Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp đặt trụ sở mới cấp giấy đăng ký hoạt động cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp đấu giá tài sản được cấp giấy đăng ký hoạt động công bố nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp quy định tại Điều 28 Luật Đấu giá tài sản 2016
  •  292
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

2 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…