DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Đề xuất không khen thưởng, vinh danh đối với các đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN

Avatar

 

Ngày 13/12/2023, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 4208/BHXH-TST về việc tăng cường đôn đốc thu, giảm số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Nhằm giảm tỷ lệ chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN xuống mức thấp nhất, BHXH Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc BHXH Việt Nam triển khai hiệu quả một số nội dung sau:

Đối với BHXH tỉnh

(1) Bám sát chỉ đạo của BHXH Việt Nam, cấp ủy chính quyền địa phương triển khai hiệu quả kịch bản phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Thường xuyên báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT của tỉnh tình hình thực hiện đóng BHXH của các đơn vị trên địa bàn; chủ động đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ thu nợ liên ngành và xử lý đơn vị vi phạm việc đóng BHXH theo quy định của pháp luật.

(2) Triển khai linh hoạt làm việc với các đơn vị chậm đóng BHXH như gửi thông báo đôn đốc, trực tiếp làm việc tập trung hoặc tổ chức theo hội nghị khách hàng, tổ chức các đoàn kiểm tra, thanh tra...; công khai thông tin dự kiến kiểm tra, thanh tra, chuyển hồ sơ kiến nghị khởi tố đến cơ quan điều tra đối với các đơn vị chậm đóng.

(3) Phối hợp với cơ quan thông tấn báo chí, biểu dương đơn vị chấp hành tốt nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN đồng thời công khai danh sách các doanh nghiệp chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN trên các phương tiện thông tin đại chúng.

(4) Đề xuất các cấp có thẩm quyền không khen thưởng, vinh danh đối với các đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN.

(5) Phân công lãnh đạo, trưng tập công chức, viên chức đôn đốc, theo dõi các đơn vị sử dụng lao động trong việc đóng BHXH, BHYT, BHTN. Từ ngày 15/12/2023, trước 18h30 hàng ngày đánh giá kết quả việc thực hiện và báo cáo kết quả về BHXH Việt Nam.

Xem và tải Mẫu báo cáo

https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/12/16/mau-bao-cao.docx

Đối với các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

(1) Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ

Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện của BHXH các tỉnh, phối hợp với Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Thi đua - Khen thưởng báo cáo Tổng Giám đốc biểu dương, khen thưởng hoặc phê bình đối với những địa phương không thực hiện tốt về giảm số tiền chậm đóng BHXH.

(2) Vụ Thanh tra - Kiểm tra:

Tiếp tục đôn đốc BHXH tỉnh tổ chức thực hiện các giải pháp theo chỉ đạo tại Công văn số 2279/BHXH-TTKT ngày 26/7/2023 của BHXH Việt Nam về tăng cường thanh tra chuyên ngành đột xuất và xử lý vi phạm hành chính về đóng BHXH, BHTN, BHYT, tổng hợp báo cáo Tổng Giám đốc; gắn việc đôn đốc thu hồi, thanh tra đột xuất với kết quả giảm nợ của BHXH tỉnh trong công tác bình xét, xếp loại thi đua cuối năm trong lĩnh vực TTKT.

(3) Trung tâm Truyền thông

- Phối hợp với cơ quan thông tấn báo chí Trung ương đăng tải thông tin chỉ đạo của Lãnh đạo Ngành về giải pháp giảm số tiền chậm đóng tại các doanh nghiệp. Công khai danh tính các đơn vị chậm đóng, trốn đóng, cố tình vi phạm pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Hướng dẫn BHXH các tỉnh phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí công khai danh tính các đơn vị chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương.

- Theo dõi, tổng hợp phản ánh của các địa phương, đơn vị báo cáo BHXH Việt Nam.

Xem bài viết chi tiết Công văn 4208/BHXH-TST ngày 13/12/2023.

  •  80
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…