DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Đề xuất: Được miễn đào tạo hành nghề luật sư vẫn phải qua khóa đào tạo nghề ngắn hạn

Avatar

 

Vừa quan Liên Đoàn Luật sư Việt Nam đề xuất bổ sung quy định về việc “người được miễn đào tạo hành nghề phải qua khóa đào tạo nghề ngắn hạn” từ 3 tháng đến 6 tháng trong Luật Luật sư thay thế.

Đề xuất: Được miễn đào tạo hành nghề luật sư vẫn phải qua khóa đào tạo nghề ngắn hạn

Vừa qua, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã gửi văn bản đến Bộ trưởng Bộ Tư pháp góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Luật sư. Theo đó, Liên đoàn Luật sư Việt Nam (Liên đoàn) đã có những góp ý cụ thể đối với dự thảo Đề cương chi tiết Luật Luật sư thay thế.

Trong đó, về đào tạo nghề luật sư, Liên đoàn đề xuất bổ sung quy định về việc “người được miễn đào tạo hành nghề phải qua khóa đào tạo nghề ngắn hạn” từ 3 tháng đến 6 tháng.

Về cơ sở đào tạo nghề luật sư, Liên đoàn đề nghị luật hóa quy định về cơ sở đào tạo nghề luật sư của Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Việc bổ sung quy định về cơ sở đào tạo nghề luật sư trong Luật Luật sư trong bối cảnh hiện nay phù hợp với cơ sở pháp lý và thực tiễn.

Về miễn, giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư, Liên đoàn đề nghị cân nhắc phương án tất cả các đối tượng phải tập sự hành nghề luật sư, không có quy định miễn nhưng có sửa đổi. Theo đó, tất cả các đối tượng phải tập sự hành nghề luật sư, nhưng có quy định giảm thời gian tập sự hành nghề cho một số đối tượng (như người đã là thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên cao cấp).

Theo Báo Pháp Luật TP.HCM

Đối tượng nào được miễn đào tạo hành nghề luật sư theo quy định hiện hành?

Theo Điều 13 Luật Luật sư 2006 thì các đối tượng sau đây sẽ được miễn đào tạo nghề luật sư:

- Đã là thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên.

- Giáo sư, phó giáo sư chuyên ngành luật; tiến sĩ luật.

- Đã là thẩm tra viên cao cấp ngành Tòa án, kiểm tra viên cao cấp ngành Kiểm sát; chuyên viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật.

- Đã là thẩm tra viên chính ngành Toà án, kiểm tra viên chính ngành Kiểm sát; chuyên viên chính, nghiên cứu viên chính, giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật.

Như vậy, nếu thuộc một trong những đối tượng trên sẽ được miễn đào tạo hành nghề luật sư. Lúc này, câu hỏi đặt ra là những người được miễn đào tạo hành nghề luật sư thì có phải tập sự hành nghề luật sư không?

Đối tượng nào được miễn tập sự hành nghề luật sư?

Theo Điều 16 Luật Luật sư 2006 sửa đổi bởi Khoản 7 Điều 1 Luật Luật sư sửa đổi 2012 quy định về người được miễn, giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư bao gồm:

- Người đã là thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên cao cấp, điều tra viên trung cấp, giáo sư, phó giáo sư chuyên ngành luật, tiến sĩ luật, thẩm tra viên cao cấp ngành Tòa án, kiểm tra Viên cao cấp ngành Kiểm sát, chuyên viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật được miễn tập sự hành nghề luật sư.

- Người đã là điều tra viên sơ cấp, thẩm tra viên chính ngành Tòa án, kiểm tra viên chính ngành Kiểm sát, chuyên viên chính, nghiên cứu viên chính, giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật được giảm hai phần ba thời gian tập sự hành nghề luật sư.

- Người có thời gian công tác ở các ngạch chuyên viên, nghiên cứu viên, giảng viên trong lĩnh vực pháp luật, thẩm tra viên ngành Tòa án, kiểm tra viên ngành Kiểm sát từ mười năm trở lên thì được giảm một nửa thời gian tập sự hành nghề luật sư.

Như vậy, chỉ những đối tượng được miễn đào tạo hành nghề luật sư nằm trong nhóm được miễn tập sự hành nghề luật sư thì mới không phải tập sự. Những đối tượng còn lại vẫn phải tham gia tập sự theo quy định, tuy nhiên thời gian có thể ngắn hơn thông thường tuỳ thuộc vào đối tượng đó nằm trong nhóm nào.

Có thể thấy, theo quy định hiện hành những người được miễn đào tạo hành nghề luật sư thì sẽ không phải tham gia thêm khoá đào tạo nào. 

Đối với những người được miễn tập sự thì có thể gửi thẳng hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư, đối với những người được giảm thời gian tập sự thì sau khi tập sự và đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư thì có thể gửi hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư.

Theo đó, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã đề xuất quy định người được miễn hành nghề đào tạo hành nghề phải qua khóa đào tạo nghề ngắn hạn từ 3 tháng đến 6 tháng. Nếu đề xuất được thông qua thì những người được miễn đào tạo này vẫn phải tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn thì mới được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư.

  •  123
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

1 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…