DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Đề xuất cho Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở 2023 có hiệu lực sớm từ 1/7

Avatar

 

Ngày 02/5/2024, Bộ Tư pháp công bố Hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị quyết cho phép Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ 01/7/2024. 

https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/05/03/ho-so-tham-dinh.zip Hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị quyết cho phép Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ 01/7/2024

(1) Bố cục và nội dung Dự thảo Nghị quyết Bộ Xây dựng trình Chính phủ

Tại Tờ trình Chính phủ Đề nghị xây dựng Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung Điều 197 Luật Nhà ở 2023Điều 82 Luật Kinh doanh bất động sản 2023, nội dung và bố cục của Dự thảo Nghị Quyết bao gồm 04 điều, cụ thể như sau:

Điều 1: Cho phép Luật Kinh doanh bất động sản 2023Luật Nhà ở 2023 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2024.

Điều 2: Giao trách nhiệm cho Chính phủ: 

- Khẩn trương ban hành văn bản quy phạm pháp luật để quy định chi tiết các nội dung được giao trong Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở bảo đảm có hiệu lực thi hành đồng thời với thời điểm có hiệu lực của Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở. 

- Chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương ban hành văn bản quy phạm pháp luật đe quy định chi tiết các nội dung được giao trong 02 Luật.

Điều 3: Phân công các cơ quan của Quốc hội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Điều 4: Điều khoản thi hành

(2) Lý do đề xuất cho Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở 2023 có hiệu lực thi hành sớm

Giải thích về đề xuất cho phép 02 đạo luật này có hiệu lực sớm hơn 06 tháng so với kế hoạch. Tại tờ trình gửi Chính phủ, Bộ Xây dựng cho biết Luật Kinh doanh bất động sản 2023Luật Nhà ở 2023 là 02 đạo luật quan trọng trong đời sống chính trị, kinh tế - xã hội. 

Đặc biệt, đây còn là nền tảng để thực thi chủ trương, chính sách đảm bảo an sinh xã hội của cả nước, giữ vai trò trung tâm trong hệ thống pháp luật về nhà ở và thị trường bất động sản.

Cụ thể, Luật Nhà ở 2023 có nhiều nội dung mới mang tính đột phá quan trọng. Trong đó bao gồm các chính sách về nhà ở xã hội, phát triển nhà lưu trú công nhân và phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân. Đồng thời, Luật Nhà ở 2023 cũng đã luật hóa một số quy định của Nghị định hiện hành về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư để nâng cao hiệu lực pháp lý và bổ sung một số quy định đặc thù, tạo hành lang pháp lý đầy đủ cho việc cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư và khuyến khích nhà đầu tư tham gia thực hiện dự án.

Tương tự, Luật Kinh doanh bất động sản 2023 cũng có nhiều nội dung mới như công khai thông tin về bất động sản, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh; điều kiện đối với tổ chức, cá nhân khi kinh doanh bất động sản; chính sách về kinh doanh nhà ở, công trình xây dựng có sẵn và hình thành trong tương lai; hợp đồng trong kinh doanh bất động sản; sàn giao dịch bất động sản và môi giới bất động sản…

Ngoài ra, Luật Đất đai 2024 hiện cũng đã được trình cho phép có hiệu lực sớm vào ngày 1/7/2024. Việc có hiệu lực sớm của Luật Nhà ở 2023Luật Kinh doanh Bất động sản 2023 sẽ góp phần phát huy nguồn lực đồng bộ từ nhà ở, bất động sản, đất đai góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, hội nhập quốc tế sâu rộng…Luật Kinh doanh bất động sản 2023 và Luật Nhà ở 2023 có hiệu lực sớm hơn cũng nhằm bảo đảm có hiệu lực đồng thời với Luật Đất đai 2024.

Xem thêm bài viết liên quan: Đã có toàn văn Dự thảo Nghị quyết sửa đổi hiệu lực thi hành Luật Đất đai 2024

https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/05/03/ho-so-tham-dinh.zip Hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị quyết cho phép Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ 01/7/2024

  •  321
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…