DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Đề án Nâng cao nhận thức, đào tạo kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia

 

Đề án đẩy mạnh công nghệ số

Nguồn nhân lực chuyển đổi số - Ảnh minh họa

Bộ trưởng bộ Thông tin và Truyền thông trình Thủ tướng Chính phủ Dự thảo Đề án “Nâng cao nhận thức, đào tạo kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” 

Nội dung cơ bản của đề án ở phần II bao gồm 2 nội dung chính: Mục tiêu của đề án (II.1) và Các nhiệm vụ (II.2) 

Trong đó, mục tiêu cụ thể được chia làm 2 giai đoạn, đến năm 2025, cơ bản đạt:

"a) Mục tiêu đến 2025

- 80% Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức, tập đoàn, tổng công ty nhà nước hàng năm tổ chức đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số, công nghệ số, kinh tế số, xã hội số.

- Mỗi năm tổ chức được 01 chiến dịch tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số và kỹ năng số quy mô toàn quốc.

- Đào tạo được 1000 chuyên gia chuyển đổi số để làm lực lượng nòng cốt chuyển đổi số trên toàn quốc.

..."

Đến năm 2030, cơ bản đạt:

"b) Mục tiêu đến 2030

- 100% Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức, tập đoàn, tổng công ty nhà nước hàng năm tổ chức đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số, công nghệ số, kinh tế số, xã hội số.

- Mỗi năm tổ chức được 01 chiến dịch tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số và kỹ năng số quy mô toàn quốc.

- 15.000 lượt cán bộ tại các cơ quan nhà nước được đào tạo ngắn hạn chuyển đổi số, trong đó đào tạo ngắn hạn cho 2.000 lượt cán bộ lãnh đạo, cho 4000 lượt đội ngũ cán bộ chuyên trách công nghệ và 9.000 lượt cho các công chức, viên chức và người lao động.

- 100% các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng được Mạng lưới chuyển đổi số đến cấp xã.

..."

Bên cạnh đó, Bộ còn đề ra 10 nhiệm vụ cụ thể được đề ra tại mục II.2.

Quyết định sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Hiện tại Đề án vẫn trong quá trình dự thảo.

  •  1961
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…