DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Đất nhận khoán để nuôi tôm khi thu hồi có được bồi thường về đất?

Avatar

 
Nhiều người vẫn nghĩ khi bị thu hồi đất mà mình đang sử dụng thì sẽ được bồi thường về đất, tuy nhiên, trong một số trường hợp khi thu hồi đất sẽ không được bồi thường về đất.
 
Điều 82 Luật đất đai 2013 quy định:
 
"Điều 82. Trường hợp Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường về đất
 
Nhà nước thu hồi đất không bồi thường về đất trong các trường hợp sau đây:
 
1. Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 76 của Luật này;
 
2. Đất được Nhà nước giao để quản lý;
 
3. Đất thu hồi trong các trường hợp quy định tại Điều 64 và các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 65 của Luật này;
 
4. Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này."
 
Điều 76 Luật đất đai 2013 quy định:
 
"Điều 76. Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
 
1. Các trường hợp không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm:
 
a) Đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất, trừ trường hợp đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 54 của Luật này;
 
b) Đất được Nhà nước giao cho tổ chức thuộc trường hợp có thu tiền sử dụng đất nhưng được miễn tiền sử dụng đất;
 
c) Đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm; đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê nhưng được miễn tiền thuê đất, trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thuê do thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng;
 
d) Đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn;
 
đ) Đất nhận khoán để sản xuất nông lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối."
 
Theo các quy định trên, Đất nhận khoán để sản xuất nông lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối trong đó bao gồm việc nhận khoán đất để nuôi tôm khi bị thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh phát triển kinh tế xã hội sẽ chỉ được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất nhưng không được bồi thường về đất.
  •  1253
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

1 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…