DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Danh sách tài liệu bồi dưỡng thường xuyên các cấp học

Sau đây là danh sách tài liệu gồm 5 mô đun theo 5 nhóm, phục vụ cho 5 cấp học khác nhau do Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tổ chức.

1. Tài liệu bậc học Mầm non Theo Thông tư 36/2011/TT-BGDĐT (44 Tài liệu)

2. Tài liệu khối Tiểu học Theo Thông tư 32/2011/TT-BGDĐT (45 Tài liệu)

3. Tài liệu khối Trung học cơ sở Theo Thông tư  31/2011/TT-BGDĐT (41 Tài liệu)

4. Tài liệu khối Trung học phổ thông Theo thông tư 30/2011/TT-BGDĐT (41 Tài liệu)

5. Tài liệu khối Giáo dục thường xuyên Theo Thông tư 33/2011/TT-BGDĐT (36 Tài liệu)

Lưu ý: Mật khẩu mở tài liệu là 123456

PHẦN 1. TÀI LIỆU BẬC HỌC MẦM NON (44 TÀI LIỆU)

MN1: Đặc điểm phát triển thể chất, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thể chất

MN2: Đặc điểm phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội; mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về tình cảm, kĩ năng xã hội

MN3: Đặc điểm phát triển ngôn ngữ, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về ngôn ngữ

MN4: Đặc điểm phát triển nhận thức ở trẻ mầm non

MN5: Đặc điểm phát triển thẩm mĩ, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thẩm mĩ

MN6: Chăm sóc trẻ mầm non

MN7: Môi trường giáo dục cho trẻ trẻ mầm non

MN8: Xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ 3-36 tháng tuổi

MN9: Môi trường giáo dục dành cho trẻ từ 3 đến 6 tuổi

MN10: Tư vấn về chăm sóc, giáo dục mầm non

MN11: Tư vấn cho các bậc cha mẹ về chăm sóc, giáo dục cho trẻ 3-36 tháng tuổi

MN12: Tư vấn cho các bậc cha mẹ về chăm sóc, giáo dục cho trẻ 3-6 tuổi

MN13: Phương pháp tư vấn về chuyên môn nghiệp vụ cho đồng nghiệp

MN14: Tư vấn về giáo dục mầm non cho các tổ chức xã hội

MN15: Đặc điểm của trẻ có nhu cầu đặc biệt

MN16: Chăm sóc, giáo dục và đáp ứng trẻ có nhu cầu đặc biệt

MN17: Lập kế hoạch giáo dục trẻ nhà trẻ 3-36 tháng

MN18: Lập kế hoạch giáo dục mẫu giáo

MN19: Phương pháp tìm kiếm, khai thác, xử lý thông tin phục vụ xay dựng và tổ chức các hoạt động giáo dục

MN20: Phương pháp dạy học tích cực trong giáo dục mầm non

MN21: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển thể chất

MN22: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển nhận thức

MN23:Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

MN24: Cung cấp cách thức ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội

MN25: Ứng dụng phương pháp dạy học tich cực trong lĩnh vực phát triển thẩm mĩ

MN26: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong tổ chức hoạt động vui chơi

MN27: Thiết kế ácc hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường, giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và giáo dục an toàn giao thông

MN28: Hướng dẫn sử dụng các thiết bị giáo dục theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu

MN29: Hướng dẫn bảo quản, sửa cữa một số thiết bị đồ dùng giáo dục và dạy học đơn giản

MN30: Làm đồ dùng dạy học, đồ chơi tự tạo

MN31: Hướng dẫn sử dụng một số phần mềm vui chơi, học tập thông dụng cho trẻ mầm non

MN32: Thiết kế và sử dụng giáo án điện tử

MN33: Đánh giá trong giáo dục mầm non

MN34: Sử dụng bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi

MN35: Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non

MN36: Sáng kiến kinh nghiệm trong giáo dục mầm non

MN37: Quản lý nhóm/lớp học mầm non

MN38: Lập dự án mở trường mầm non tư thục

MN39: Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mẫu giáo

MN40: Phối hợp với gia đình để giáo dục trẻ mầm non

MN41: Phối hợp giữa nhà trường với cộng đồng, các tổ chức xã hội để giáo dục trẻ mầm non

MN42: Tham gia các hoạt động chính trị - xã hội của giáo viên mầm non

MN43: Giáo dục vì sự phát triển bền vững trong giáo dục mầm non

MN44: Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trong giáo dục mầm non

(Tiếp tục cập nhật)

  •  20146
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…