DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Danh sách các mẫu hợp đồng, văn bản về bất động sản bị bãi bỏ từ ngày 28/5/2017

Đó là các hợp đồng, văn bản về bất động sản được ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT , bao gồm:

1. Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân (Mẫu số 06/HĐCN, Mẫu số 35/HĐCĐ)

2. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 07/HĐCN, Mẫu số 36/HĐCN)

3. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (Mẫu số 08/HĐMB, Mẫu số 37/HĐCN)

4. Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 09/HĐMB, Mẫu số 38/HĐMB)

5. Hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư (Mẫu số 10/HĐTA, Mẫu số 39/HĐMB)

6. Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 11/HĐTA, Mẫu số 40/HĐTA)        

7. Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất (Mẫu số 12/HĐTA, Mẫu số 41/HĐTA)

8. Hợp đồng tặng cho tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 13/HĐTA, Mẫu số 42/HĐTA)

9. Hợp đồng tặng cho căn hộ nhà chung cư (Mẫu số 14/HĐT, Mẫu số 43/HĐTA)

10. Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 15/HĐT, Mẫu số 44/HĐT)

11. Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất (Mẫu số 16/HĐT, Mẫu số 45/HĐT)

12. Hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 17/HĐT, Mẫu số 46/HĐT)

13. Hợp đồng thuê căn hộ nhà chung cư (Mẫu số 18/HĐTC, Mẫu số 47/HĐT)

14. Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 19/HĐTC, Mẫu số 48/HĐTC)

15. Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất (Mẫu số 20/HĐTC, Mẫu số 49/HĐTC)

16. Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 21/HĐTC, Mẫu số 50/HĐTC)

17. Hợp đồng thế chấp căn hộ nhà chung cư (Mẫu số 22/HĐGV, Mẫu số 51/HĐTC)

18. Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 23/HĐGV, Mẫu số 52/HĐGV)

19. Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất (Mẫu số 24/HĐGV, Mẫu số 53/HĐGV)

20. Hợp đồng góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 25/HĐGV, Mẫu số 54/HĐGV)

21. Hợp đồng góp vốn bằng căn hộ nhà chung cư (Mẫu số 26/HĐUQ, Mẫu số 55/HĐGV)

22. Hợp đồng uỷ quyền (Mẫu số 27/DC, Mẫu số 56/HĐUQ)

23. Di chúc (Mẫu số 28/VBPC, Mẫu số 57/DC)

24. Văn bản phân chia tài sản thừa kế (Mẫu số 29/VBN, Mẫu số 58/VBPC)

25. Văn bản nhận tài sản thừa kế (Mẫu số 30/VBTC, Mẫu số 59/VBN)

26. Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế (Mẫu số 30/VBTC, Mẫu số 60/VBTC)

Căn cứ pháp lý: Thông tư 04/2017/TT-BTP

  •  20651
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…