DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Danh mục hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền Nhà nước

Avatar

 

Từ trước đến nay, các loại hàng hóa như vàng hoặc dịch vụ như xuất bản mọi người đều biết đến như là lĩnh vực kinh doanh độc quyền của nhà nước. Thế nhưng, danh mục các hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực kinh doanh độc quyền thì ít ai biết đến.

Để được xem là hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền nhà nước phải đáp ứng 2 tiêu chí sau:

- Hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thiết yếu liên quan đến an ninh, quốc phòng, đảm bảo lợi ích quốc gia hoặc sản phẩm, dịch vụ công ích cung cấp theo phương thức giao kế hoạch theo quy định Chính phủ.

- Hàng hóa, dịch vụ, địa bàn được pháp luật quy định chỉ do cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước trực tiếp thực hiện hoạt động thương mại hoặc giao doanh nghiệp nhà nước thực hiện theo nguyên tắc:

Độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại đối với một số hàng hóa, dịch vụ nhất định chỉ được thực hiện theo quy định tại Nghị định này hoặc của luật, pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Bộ, cơ quan ngang bộ, HĐND, UBND các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác không được ban hành quy định về độc quyền Nhà nước.

Quyền của nhà nước trong hoạt động thương mại với các hàng hóa, dịch vụ này

- Chịu các biện pháp kiểm soát của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 15 Luật Cạnh tranh 2004.

- Việc sử dụng vốn nhà nước của các doanh nghiệp nhà nước thực hiện độc quyền nhà nước vào sản xuất, kinh doanh các hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục phải tuân thủ theo pháp luật về quản lý và sử dụng vốn nhà nước.

- Chịu các biện pháp giám sát đầu đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động; công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; chế độ giám sát, kiểm tra việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ và ngành, nghề kinh doanh được giao của doanh nghiệp nhà nước tuân thủ theo pháp luật về quản lý và sử dụng vốn nhà nước

- Không được thực hiện các hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường quy định tại Điều 13 Luật Cạnh tranh 2004; các hành vi lạm dụng vị trí độc quyền quy định tại Điều 14 Luật Cạnh tranh 2004.  

Danh mục hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền nhà nước

HÀNG HÓA

STT

Hàng hóa

Hoạt động thương mại độc quyền nhà nước

1

Vật liệu nổ công nghiệp

Sản xuất, phân phối, xuất nhập khẩu

2

Thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh

Vận hành

3

Vàng

Vàng miếng

Sản xuất

Vàng nguyên liệu

Xuất khẩu

Vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng

Nhập khẩu

4

Xổ số kiến thiết

Kinh doanh

5

Sản phẩm thuốc lá

Nhập khẩu

6

Bản đồ phục vụ quốc phòng, an ninh

Đo đạc

DỊCH VỤ

1

Dịch vụ hoa tiêu hàng hải

Cung ứng dịch vụ

2

Dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải

- Vận hành hệ thống báo hiệu hàng hải.

- Vận hành hệ thống luồng hàng hải công cộng.

- Thông tin duyên hải.

- Khảo sát, công bố thông báo hàng hải đối với luồng và các vùng nước hàng hải công cộng.

- Sửa chữa và nâng cấp hệ thống báo hiệu hàng hải.

3

Quản lý dịch vụ bảo đảm hoạt động bay

- Dịch vụ không lưu.

- Dịch vụ thông báo tin tức hàng không.

- Dịch vụ tìm kiếm, cứu nạn.

4

Xuất bản

(không bao gồm lĩnh vực in và phát hành xuất bản phẩm)

5

In, đúc tiền

In, đúc

6

Hệ thống điện quốc gia các nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh

- Truyền tải, điều độ (hệ thống điện quốc gia)

- Vận hành

7

Hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư

Quản lý, khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt; không bao gồm bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt

Xem chi tiết nội dung tại dự thảo Nghị định về hàng hóa, dịch vụ và địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại. (file đính kèm)

  •  16678
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…