DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Cục Thông tin đối ngoại có chức năng và cơ cấu tổ chức được quy định như thế nào?

Avatar

 

Để người dân hiểu rõ hơn về Cục Thông tin đối ngoại, một câu hỏi đặt ra là Cục Thông tin đối ngoại có chức năng và cơ cấu tổ chức được quy định như thế nào? Vì vậy, bài viết sau đây sẽ cung cấp một số thông tin liên quan đến vấn đề này.

Cục Thông tin đối ngoại có chức năng gì?

Căn cứ tại Điều 1 Quyết định 1495/QĐ-BTTTT năm 2023 có quy định về vị trí và chức năng như sau:

- Cục Thông tin đối ngoại là tổ chức thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về thông tin đối ngoại.

- Cục Thông tin đối ngoại có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật; có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.

Như vậy, theo quy định trên thì Cục Thông tin đối ngoại có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về thông tin đối ngoại.

cuc-thong-tin-doi-ngoai

Cục Thông tin đối ngoại có chức năng và cơ cấu tổ chức được quy định như thế nào? (Hình từ Internet) 

Cục Thông tin đối ngoại có cơ cấu tổ chức như thế nào?

Căn cứ tại Điều 3 Quyết định 1495/QĐ-BTTTT năm 2023 có quy định về cơ cấu tổ chức và biên chế như sau:

(1) Lãnh đạo Cục:

- Cục Thông tin đối ngoại có Cục trưởng và các Phó Cục trưởng.

- Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

- Phó Cục trưởng giúp Cục trưởng chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác của Cục được phân công, chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao.

(2) Tổ chức bộ máy, biên chế:

- Các phòng:

+ Phòng Nghiệp vụ - Điều phối;

+ Phòng Truyền thông đối ngoại;

+ Văn phòng.

- Đơn vị sự nghiệp trực thuộc:

+ Trung tâm Báo chí và Hợp tác truyền thông quốc tế.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục do Cục trưởng xây dựng trình Bộ trưởng quyết định.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng và mối quan hệ công tác giữa các đơn vị thuộc Cục, trực thuộc Cục do Cục trưởng quy định.

(3) Biên chế:

Biên chế công chức, số lượng người làm việc của Cục do Cục trưởng xây dựng trình Bộ trưởng quyết định.

Như vậy, theo quy định trên thì Cục Thông tin đối ngoại có cơ cấu tổ chức như sau: Lãnh đạo gồm có Cục trưởng và các Phó Cục trưởng; 03 phòng; 01 đơn vị trực thuộc.

Cục Thông tin đối ngoại có nhiệm vụ và quyền hạn gì trong phố hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước?

Căn cứ tại khoản 3 Điều 2 Quyết định 1495/QĐ-BTTTT năm 2023, đối với phố hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước thì Cục Thông tin đối ngoại có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

- Phối hợp với các cơ quan cung cấp thông tin đối ngoại cho các cơ quan thông tấn, báo chí của Việt Nam theo định kỳ hoặc đột xuất;

- Phối hợp với các cơ quan liên quan quản lý hoạt động của báo chí Việt Nam liên quan đến nước ngoài, hoạt động của báo chí nước ngoài tại Việt Nam khi có yêu cầu;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác thông tin đối ngoại với người Việt Nam ở nước ngoài;

- Phối hợp với Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động thông tin đối ngoại theo quy định của pháp luật;

- Phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị liên quan đề xuất, xây dựng, hướng dẫn thực hiện định mức kinh tế - kỹ thuật và các tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm dịch vụ công, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và quy chế kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Cục;

- Phối hợp đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thông tin đối ngoại.

  •  90
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…