DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Công văn 833: Tổng cục Thuế hướng dẫn chi tiết về nghĩa vụ thuế của các giao dịch lan đột biến

Lan đột biến và nghĩa vụ thuế - Minh họa

Trước hàng loạt những thông tin gây sốt dư luận về các giao dịch “lan đột biến” có giá đến hàng chục, hàng trăm tỷ đồng, ngày 25/3/2021, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 833/TCT-DNNCN gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để tăng cường công tác chỉ đạo về quản lý thuế đối với “lan đột biến”.

Căn cứ vào một số quy định của pháp luật sau đây:

Khoản 1, Điều 2 và Khoản 1, Điều 4 (được sửa đổi tại Khoản 2, Điều 1 Luật sửa đổi các Luật về Thuế 2014) Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008.

Điều 3 và Điều 4 Luật Thuế giá trị gia tăng 2008

Khoản 1, Điều 1 Luật sửa đổi các Luật về Thuế 2014.

Điều 3 và Khoản 5, Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007

Khoản 5, Điều 4 Nghị định 65/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

Khoản 1, Điều 4 và Khoản 5, Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng;

Điều 1 Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Thuế giá trị gia tăng và Thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về Thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về Thuế và Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về Thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về Thuế.

Tổng cục Thuế hướng dẫn:

1) Trường hợp phát sinh giao dịch mua bán của tổ chức

a) Về chính sách Thuế GTGT:

- Trường hợp “Lan đột biến” do doanh nghiệp, tổ chức tự trồng và bán ra thì thuộc đối tượng không chịu Thuế GTGT;

- Trường hợp “Lan đột biển” do doanh nghiệp, hợp tác xã nộp Thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại thì không phải kê khai, tính nộp Thuế GTGT;

- Trường hợp “Lan đột biến” do doanh nghiệp, hợp tác xã nộp Thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán cho hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác ở khâu kinh doanh thương mại thì phải kê khai, tính nộp Thuế GTGT theo mức thuế suất 5%.

- Trường hợp “Lan đột biến” do doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức kinh tế khác nộp Thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT bán ở khâu kinh doanh thương mại thì kê khai, tính nộp Thuế GTGT theo tỷ lệ 1% trên doanh thu.

b) Về chính sách Thuế TNDN:

Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp có thu nhập từ việc bán “Lan đột biển” thì thuộc đối tượng phải nộp Thuế TNDN theo quy định. Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp có thu nhập từ việc bán “Lan đột biến” đáp ứng quy định tại Khoản 1, Điều 4 Luật Thuế TNDN 2008 (được sửa đổi tại Khoản 2, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế) thì được miễn Thuế TNDN theo quy định.

2) Trường hợp phát sinh giao dịch mua bán của hộ gia đình, cá nhân

- Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có phát sinh giao dịch mua bán “Lan đột biến” thì thuộc diện điều chỉnh của Thuế GTGT và Thuế TNCN theo quy định về hoạt động kinh doanh với thuế suất Thuế GTGT 1% và Thuế TNCN 0,5%.

- Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất nông nghiệp (trồng trọt) chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác thì sản phẩm nông nghiệp trong trường hợp này không chịu Thuế GTGT theo quy định tại Khoản 1, Điều 1 Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế sửa đổi 2016 và được miễn Thuế TNCN theo quy định tại Điều 4 Luật Thuế TNCN 20

Xem chi tiết Công văn tại file đính kèm dưới đây.

  •  1205
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…