DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Công văn 1194: Giới thiệu 22 điểm mới của Thông tư 19/2021/TT-BTC về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Avatar

 

Điểm mới Thông tư hướng dẫn giao dịch điện tử về thuế

Điểm mới Thông tư hướng dẫn giao dịch điện tử về thuế - Minh họa

Ngày 20/4/2021, Tổng cục thuế ra Công văn 1194/TCT - CK V/v giới thiệu các nội dung mới của Thông tư 19/2021/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Những điểm mới của Thông tư 19 được giới thiệu bao gồm:

1. Phạm vi điều chỉnh (Điều 1 Thông tư 19)

2. Nguyên tắc giao dịch thuế điện tử (Điều 4 Thông tư 19)

3. Gửi thông báo, quyết định, văn bản điện tử của cơ quan thuế (Điều 5 Thông tư 19)

4. Chứng từ điện tử (Điều 6 Thông tư 19)

5. Ký hiệu điện tử trong giao dịch điện tử (Điều 7 Thông tư 19)

6. Cách xác định thời gian nộp hồ sơ thuế điện tử, nộp thuế điện tử của người nộp thuế và thời gian cơ quan thuế gửi thông báo, quyết định, văn bản cho người nộp thuế (Điều 8 Thông tư 19)

7. Sửa đổi, bổ sung hậu quả pháp lý đối với người nộp thuế nộp hồ sơ thuế điện tử, nộp tiền thuế trong thời gian Cổng thông ti của Tổng cục Thuế, Cổng thông tin của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, Cổng của tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN bị lỗi. (Điều 9 Thông tư 19)

8. Đăng ký giao dịch thuế điện tử (Điều 10 Thông tư 19)

9. Đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin giao dịch điện tử (Điều 11 Thông tư 19)

10. Ngừng giao dịch vơi cơ quan thuế bằng phương thức điện tử (Điều 12 Thông tư 19)

11. Giao dịch điện tử trong đăng ký thuế (Điều 13 Thông tư 19)

12. Giao dịch điện tử trong khai thuế (Điều 15, 16, 17, 18, 19 Thông tư 19)

13. Giao dịch điện tử trong nộp thuế điện tử (Điều 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, Thông tư 19)

14. Giao dịch điện tử trong hoàn thuế điện tử (Điều 27, 28 Thông tư 19)

15. Giao dịch điện tử trong miễn giảm thuế điện tử (Điều 19, 30Thông tư 19)

16. Giao dịch điện tử trong quản lý nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế (Điều 31 Thông tư 19)

17. Xử phạt vi phạm hành chính bằng phương thức điện tử (Điều 32 Thông tư 19)

18. Giao dịch điện tử trong cung cấp  các dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế bằng phương thức điện tử (Điều 33, 34 Thông tư 19)

19. Kết nối trao đổi thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan thuế với các cơ quan quản lý nhà nước có t hẩm quyền, tổ chức, cá nhân trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuế cho người nộp thuế bằng phương thức điện tử (Điều 35, 36, 37, 38, 39, 40 Thông tư 19)

20. Dịch vụ người trung gian trong lĩnh vực thuế (tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN)

21. Các mẫu biểu

22. Hiệu lực thi hành  

Xem chi tiết tại file đính kèm dưới đây.

  •  1748
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…