DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Công ty tạm ngừng hoạt động do dịch bệnh có phải trả lương cho nhân viên không?

Về vấn đề tạm ngừng kinh doanh, Điều 200 Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

“Điều 200. Tạm ngừng kinh doanh

1. Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh. Quy định này áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo…

3. Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.”

Như vậy, trong thời  gian công ty tạm ngừng kinh doanh,  công ty vẫn hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đối với người lao động, trừ trường hợp cả hai bên có  thỏa thụân khác.

Ngoài ra, Điều 98 Bộ luật lao động quy định về tiền lương ngừng việc như sau:

“Điều 98. Tiền lương ngừng việc

Trong trường hợp phải ngừng việc, người lao động được trả lương như sau:

1. Nếu do lỗi của người sử dụng lao động, thì người lao động được trả đủ tiền lương;

2. Nếu do lỗi của người lao động thì người đó không được trả lương; những người lao động khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc được trả lương theo mức do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;

3. Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động, người lao động hoặc vì các nguyên nhân khách quan khác như thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch hoạ, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế, thì tiền lương ngừng việc do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.”

Như vậy, trong trường hợp công ty phải ngừng hoạt động do dịch bệnh nguy hiểm hoặc vì lý do kinh tế thì công ty vẫn phải trả  lương cho người lao động. Mức lương sẽ do cả hai bên thỏa thụân nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. Hiện tại, mức lương tối thiểu vùng trên địa bàn vùng I là 4.420.000 đồng/tháng, vùng II là 3.920.000 đồng/tháng và Vùng III là 3.430.000 đồng/tháng và Vùng IV là 3.070.000 đồng/tháng theo quy định tại Nghị định 90/2019/NĐ-CP.  Như vậy, nếu công ty ngừng việc thì người sử dụng lao động vẫn phải trả lương cho người lao động, mức lương do hai bên thỏa thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

 

  •  3446
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…