DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án ly hôn của Toà án nước chưa có Hiệp định tương trợ tư pháp với Việt Nam này

Vừa qua bạn tôi đã tiến hành ly hôn tại Mỹ và mang bản án về Việt nam để yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt nam phần quyết định về tài sản. bạn tôi được Luật sư tư vấn rằng do Mỹ và Việt Nam chưa có Hiệp định hay thoả thuận song phương về vấn đề này nên Toà án Việt nam không thể công nhận bản án và cho thi hành tại Việt Nam phần quyết định về tài sản như yêu cầu của bạn tôi được. Luật sư nói thêm, mặc dù Bộ luật tố tụng dân sự Việt nam có quy định rằng Bản án, quyết định dân sự của Toà án nước ngoài, quyết định của Trọng tài nước ngoài cũng có thể được Toà án Việt Nam xem xét công nhận và cho thi hành tại Việt Nam trên cơ sở có đi có lại mà không đòi hỏi Việt Nam và nước đó phải ký kết hoặc gia nhập điều ước quốc tế về vấn đề đó. Tuy nhiên, chưa có hướng dẫn nào về quy định này nên các Toà án rất lúng túng và không thống nhất quan điểm về việc áp dụng. Có quan điểm cho rằng TATC phải hướng dẫn rằng những bản án, quyết định của những nước cụ thể nào mà Toà án Việt Nam được áp dụng nguyên tắc có đi có lại. Có quan điểm khác lại cho rằng, việc tuyên bố những nước cụ thể nào là thuộc thẩm quyền của Chủ tịch nước hoặc Bộ ngoại giao, Toà án tối cao không có thẩm quyền tuyên bố. Toà án tối cao trên cơ sở tuyên bố của chủ tich nước hoặc bộ ngoại giao mới áp dụng nguyên tắc có đi có lại khi giải quyếtyêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Toà án nước ngoài, quyết định của Trọng tài nước ngoài. Cuộc tranh cãi hiện chưa có chiều hướng chấm dứt, mà bạn tôi thì không có thời gian nhiều để ở lại Việt Nam, vậy có ai có ý kiến gì giúp đỡ bạn tôi trong vấn đề này hay không?
  •  5081
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…