DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Cơ sở xác định ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm

10 điểm mới cán bộ, công chức, viên chức cần biết từ 01/7/2020 | Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh

Bộ Nội vụ đang dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định cơ cấu ngạch công chức. Thông tư này hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là bộ, ngành, địa phương).

Theo đó, cơ sở xác định ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm theo quy định của pháp luật bao gồm:

- Các văn bản quy phạm pháp luật quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức hành chính do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành.

- Chức vụ lãnh đạo, quản lý gắn với yêu cầu vị trí việc làm.

- Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành được giao quản lý từ trung ương đến địa phương theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định 62/2020/NĐ-CP.

- Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên môn dùng chung của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

- Căn cứ số lượng vị trí việc làm được xác định theo Phụ lục số IIIA và Phụ lục số IIIB ban hành kèm theo Nghị định 62/2020/NĐ-CP, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng công chức xây dựng Danh mục ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm theo Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này trình cấp có thẩm quyền phê duyệt vị trí việc làm và tổng hợp chung vào đề nghị về cơ cấu ngạch công chức để trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ xem xét, quyết định.

Việc xác định cơ cấu ngạch công chức được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định 62/2020/NĐ-CP.

Xem chi tiết dự thảo tại file đính kèm:

  •  2562
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…