DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Có được cùng lúc áp dụng hai hình thức kỷ luật lao động?

Căn cứ quy định tại Điều 125 Bộ luật lao động 2012 thì các hình thức xử lý kỷ luật lao động gồm:

-Khiển trách.

-Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng; cách chức.

-Sa thải.

Vậy với hình thức “kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng; cách chức” được hiểu như thế nào?

Theo đó, trong trường hợp lao động mắc lỗi thì có thể áp dụng hình thức xử lý kỷ luật lao động “kéo dài thời hạn nâng lương không quá 6 tháng hoặc cách chức”, đây là 2 hình thức kỷ luật riêng biệt. Doanh nghiệp có thể lựa chọn hình thức kỷ luật cách chức hoặc kéo dài thời hạn nâng lương. Luật lao động và các văn bản hướng dẫn không có quy định về vấn đề giữ lương cũ trong thời hạn nào đối với hình thức cách chức. Vấn đề này có thể căn cứ vào quyết định xử lý kỷ luật lao động để hạ lương theo các quy định trong nội quy của công ty. Tuy nhiên vấn đề xử lý kỷ luật cần thực hiện theo đúng quy định nguyên tắc xử lý kỷ luật lao đông tại Điều 123 Bộ luật lao động 2012 như sau:

Về nguyên tắc xử lý kỷ luật lao động, điều 123 Bộ luật lao động 2012 quy định như sau:

“Điều 123. Nguyên tắc, trình tự xử lý kỷ luật lao động

1. Việc xử lý kỷ luật lao động được quy định như sau:

a) Người sử dụng lao động phải chứng minh được lỗi của người lao động;

b) Phải có sự tham gia của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở;

c) Người lao động phải có mặt và có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa; trường hợp là người dưới 18 tuổi thì phải có sự tham gia của cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật;

d) Việc xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản.

2. Không được áp dụng nhiều hình thức xử lý kỷ luật lao động đối với một hành vi vi phạm kỷ luật lao động.

3. Khi một người lao động đồng thời có nhiều hành vi vi phạm kỷ luật lao động thì chỉ áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất tương ứng với hành vi vi phạm nặng nhất.

[...]”

Từ quy định này có thể thấy được rằng, đối với việc xử lý kỷ luật lao động, người sử dụng lao động không được áp dụng nhiều hình thức xử lý kỷ luật lao động đối với một hành vi vi phạm kỷ luật lao động. Trường hợp khi người lao động có nhiều hành vi vi phạm thì áp dụng hình thức cao nhất tương ứng với hành vi vi phạm nặng nhất, không áp dụng từng hình thức kỷ luật cho từng hành vi.

 

  •  1721
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…