DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Có được biệt phái viên chức về công tác tại UBND cấp huyện?

Có được biệt phái viên chức từ các đơn vị sự nghiệp trực thuộc huyện về công tác tại các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện không?

Theo quy định tại Điều 36 Luật viên chức 2010 và Điều 27 Nghị định 115/2020/NĐ-CP thì:

Điều 36. Biệt phái viên chức

1. Biệt phái viên chức là việc viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập này được cử đi làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ trong một thời hạn nhất định. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập quyết định việc biệt phái viên chức.

 

Điều 27. Biệt phái viên chức

4. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập quyết định việc biệt phái viên chức thuộc thẩm quyền quản lý hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật.

Trước khi quyết định biệt phái viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị được phân công, phân cấp quản lý viên chức cần gặp gỡ viên chức nêu rõ mục đích, sự cần thiết của việc biệt phái để nghe viên chức đề xuất ý kiến trước khi quyết định theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

>> Theo quy định trên thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp hoặc người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp (Chủ tịch UBND cấp huyện) quyết định việc biệt phái viên chức theo quy định. Tuy nhiên, lưu ý không thực hiện biệt phái đối với viên chức nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

  •  286
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…