DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

Avatar

 
Hiện nay có nhiều cá nhân có nhu cầu chuyển từ đất nông nghiệp sang đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm nhằm nâng cao thu nhập. Vậy điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất này như thế nào?
 
Xác định loại đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
 
Căn cứ Điều 10 Luật đất đai 2013 thì đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp gồm đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất; đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm. Như vậy, đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm là loại đất phi nông nghiệp nếu muốn chuyển từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp (đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm) thì phải xin chuyển mục đích sử dụng đất
 
Điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
 
Căn cứ Điều 52 Luật đất đai 2013 thì điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất bao gồm:
 
- Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 
- Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 
Trình tự thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
 
Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-CP trình tự chuyển mục đích sử dụng đất như sau:
 
- Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường.
 
- Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.
 
Đối với trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người đang sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất đồng thời với thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
 
Thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
 
Căn cứ Điều 59 Luật đất đai 2013 thì thẩm quyền cho phép cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất là Ủy ban nhân dân cấp huyện.
 
Theo Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ giải quyết chuyển mục đích sử dụng đất là Phòng Tài nguyên và Môi trường.
 
Hồ sơ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
 
Căn cứ Thông tư 30/2014/TT-BTNMT hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất bao gồm:
 
- Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01
 
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
 
Thời gian giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp sang sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
 
Căn cứ Nghị định 01/2017/NĐ-CP thời gian giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất:
 
-  Thời gian thực hiện thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất là không quá 15 ngày
 
- Thời gian được tính kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
 
Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
 
Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện đối với từng loại thủ tục quy định tại Điều này được tăng thêm 10 ngày, trừ thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai.
 
=>> Như vậy, để chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp (đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm) người sử dụng đất cần chuẩn bị hồ sơ theo quy định nộp cho Phòng tài nguyên môi trường để xin chuyển mục đích sử dụng đất. 
  •  435
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

1 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…