DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Chủ tài khoản của Hội Người mù Việt Nam là đối tượng nào theo quy định của pháp luật?

Avatar

 

Chủ tài khoản của Hội Người mù Việt Nam là đối tượng nào? Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Hội Người mù Việt Nam được Đại hội Hội Người mù Việt Nam thông qua khi nào?

Hội Người mù Việt Nam có tài khoản riêng không?

Căn cứ tại khoản 1 Điều 3 Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Người mù Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định 415/QĐ-BNV năm 2023 thì:

Hội Người mù Việt Nam có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hội được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt.

Trụ sở của Hội Người mù Việt Nam đặt tại: số 139 Nguyễn Thái Học, phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội;

- Điện thoại: (024) 38452060 Fax: (024) 38452537;

- Website: www.hnmvn.vn

Văn phòng đại diện của Hội Người mù Việt Nam đặt tại: số 185 Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ tài khoản của Hội Người mù Việt Nam là đối tượng nào?

Căn cứ tại điểm d khoản 2 Điều 18 Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Người mù Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định 415/QĐ-BNV năm 2023 thì:

Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam là chủ tài khoản của Hội Người mù Việt Nam.

Trong đó, Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam là người đại diện theo pháp luật của Hội, chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Hội.

Chủ tịch Hội do Ban Chấp hành bầu trong số các ủy viên Ban Thường vụ Hội Người mù Việt Nam.

Tiêu chuẩn Chủ tịch Hội do Ban Chấp hành quy định phù hợp với quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Hội.

Ngoài ra, theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Người mù Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định 415/QĐ-BNV năm 2023 Chủ tịch Hội còn có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế hoạt động do Ban Thường vụ Hội ban hành, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Hội.

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước cơ quan quản lý nhà nước về Hội, trước Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về mọi hoạt động của Hội.

+ Chỉ đạo, điều hành hoạt động Hội theo quy định của Điều lệ; Nghị quyết Đại hội; các nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ.

- Chủ trì các phiên họp của Ban Chấp hành; chỉ đạo chuẩn bị, triệu tập và chủ trì các cuộc họp Ban Thường vụ.

- Thay mặt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ký các văn bản của Hội;

- Khi Chủ tịch Hội vắng mặt, việc chỉ đạo, điều hành giải quyết công việc của Hội được ủy quyền cho một Phó Chủ tịch Hội.

Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Hội Người mù Việt Nam được Đại hội Hội Người mù Việt Nam thông qua khi nào?

Căn cứ tại khoản 1 Điều 27 Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Người mù Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định 415/QĐ-BNV năm 2023 về sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Hội Người mù Việt Nam.

Theo đó, việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Hội Người mù Việt Nam được Đại hội Hội Người mù Việt Nam thông qua khi được trên 2/3 (hai phần ba) số đại biểu chính thức có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành.

Lưu ý: Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) phải được Hội Người mù Việt Nam hoàn thiện đảm bảo phù hợp theo quy định pháp luật và được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt.

Ngoài ra, Hội Người mù Việt Nam thành lập vào ngày 17/4/1969 theo Quyết định số 190/NV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Phương châm hoạt động của Hội Người mù Việt Nam là: “Tàn nhưng không phế” theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong quá trình hoạt động, bằng sự kiên trì, bền bỉ phấn đấu, Hội Người mù Việt Nam đạt được nhiều thành tựu, ngày càng chứng tỏ là tổ chức đại diện cho ý chí, nguyện vọng, tình cảm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người mù cả nước; đồng thời khẳng định vai trò, vị trí của Hội, góp phần thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Tóm lại, chủ tịch Hội Người mù Việt Nam là chủ tài khoản của Hội Người mù Việt Nam.

  •  113
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…