DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Chốt hạn công khai danh sách ứng cử và kết quả bầu cử Đại biểu QH khóa XV

Bầu cử

Danh sách ứng cử và kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội - Minh họa

Ngày 19/1/2021, Hội đồng Bầu cử Quốc gia ban hành Kế hoạch 42/KH-HĐBCQG triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo Kế hoạch, kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội sẽ được công bố chậm nhất 20 ngày sau ngày bầu cử.

Cụ thể, 13 nội dung công việc trong công tác bầu cử bao gồm:

1. Tổ chức các Hội nghị triển khai công tác bầu cử

2. Thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử

3. Về số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân và việc phân bổ đại biểu Quốc hội theo đơn vị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

4. Về ứng cử, hiệp thương, lựa chọn giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân

5. Tiếp nhận, xem xét hồ sơ người ứng cử

6. Về việc lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội:

Hội đồng bầu cử quốc gia lập và công bố danh sách chính thưc những ngươi ứng cử đại biểu Quốc hội theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước theo danh sach do Ban thường trực Ủy ban Trung ướng Mặt trậnn Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban bầu cử ở tỉnh gửi đến chậm nhất là ngày 28/4/2021 (25 ngày trước ngày bầu cử)

7. Việc lập và niêm yếu danh sách cử tri

Thực hiện theo quy định tại các Điề 31 và 32 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

8.Về vận động bầu cử

Thực hiện theo quy định tại Đièu 65 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

9.Về việc giả quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử

Thực hiện theo Hướng dẫn 13-HD/UBKTTW ngày 02/12/2020 của Ủy ban kiểm tra trung ương về thực hiện việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.ư

10. Về tổ chức bầu cử

11. Về công bố kết quả bầu cử

- Hội đồng bầu cử quốc gia căn cứ vào Biên bản tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội chậm nhất ngày 12/2/2021 (10 ngày sau ngày bầu cử).

- Ủy ban bầu cử ở tỉnh công bó kế quả bầu cử và danh sách những người trúng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban bầu cử ở huyện công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện; Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử địa biểu Hội đồng nhân dân cấp xã chậm nhất ngày 2/6/2021 (10 ngày sau ngày bầu cử).

12. Xác nhận tư cách người trúng cử

13. Tổng kết cuộc bầu cử

Xem chi tiết Kế hoạch 42/KH-HĐBCQG tại file đính kèm.

  •  1012
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…