DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Chính thức: Trưởng công an xã không còn là công chức cấp xã từ 01/8/2023

Avatar

 
Từ ngày 1/8, Nghị định số 33/2023/NĐ-CP quy định về cán bộ, công chức cấp xã chính thức có hiệu lực đã không còn quy định chức danh công chức đối với Trưởng Công an xã.
 
1. Trưởng công an xã không còn là công chức cấp xã từ 01/8/2023
 
Căn cứ Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP thì công chức cấp xã gồm các chức danh sau: 
 
- Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự;
 
- Văn phòng - thống kê;
 
- Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã);
 
- Tài chính - kế toán;
 
- Tư pháp - hộ tịch;
 
- Văn hóa - xã hội.
 
2. Tiêu chuẩn từng chức danh công chức cấp xã
 
Theo Điều 10 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP thì tiêu chuẩn từng chức vụ của các cán bộ cấp xã được quy định như sau:
 
- Tiêu chuẩn của công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành về quân sự.
 
- Tiêu chuẩn của công chức Văn phòng - thống kê; Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã); Tài chính - kế toán; Tư pháp - hộ tịch; Văn hóa - xã hội như sau:
 
+ Độ tuổi: Đủ 18 tuổi trở lên;
 
+ Trình độ giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp trung học phổ thông;
 
+ Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại học trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã. Trường hợp luật có quy định khác với quy định tại Nghị định này thì thực hiện theo quy định của luật đó.
 
- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể tiêu chuẩn trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên đối với công chức cấp xã làm việc tại các xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn miền núi, vùng cao, biên giới, hải đảo, xã đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
 
- Căn cứ tiêu chuẩn của từng chức danh công chức cấp xã quy định tại khoản 2 Điều này và điều kiện thực tế của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định:
 
+ Tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh công chức cấp xã cho phù hợp với đặc điểm và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của từng cấp xã nhưng phải bảo đảm không thấp hơn tiêu chuẩn quy định tại Nghị định này;
 
+ Ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã trong từng kỳ tuyển dụng;
 
+ Xây dựng kế hoạch tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng đối với từng chức danh công chức cấp xã về quản lý nhà nước, lý luận chính trị; ngoại ngữ, tin học, tiếng dân tộc thiểu số (đối với địa bàn công tác phải sử dụng tiếng dân tộc thiểu số trong hoạt động công vụ), thực hiện các chế độ, chính sách và tinh giản biên chế.
 
3. Thẩm quyền tuyển dụng công chức cấp xã
 
Căn cứ Điều 15 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền tuyển dụng công chức cấp xã và tiếp nhận vào làm công chức cấp xã.
 
Như vậy, từ ngày 1.8.2023, công chức cấp xã sẽ có 6 chức danh, không còn chức danh Trưởng Công an xã theo Nghị định số 33/2023/NĐ-CP của Chính phủ.
 

 

  •  725
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…