DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Chính sách thuế đối với trường mầm non tư thục

Hiện nay có nhiều trường mầm non tư thục vẫn còn thắc mắc về chính sách thuế mà mình được hưởng, thông qua các nội quy được quy định tại các văn bản sau, mong có thể hiểu rõ hơn về chế độ thuế TNDN đối với trường mầm non tư thục:

·Thuế GTGT:

Căn cứ khoản 13 Điều 5 Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 được hướng dẫn cụ thể thêm ở khoản 13 Điều 4 của Thông tư 219/2013/TT-BTC thì dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Như vậy, trường mầm non tư thục không thuộc đối tượng phải đóng thuế GTGT.

· Thuế TNDN:

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 8 Nghị định 53/2006/NĐ-CP có quy định về thuế suất thuế TNDN: “Cơ sở ngoài công lập trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá... được hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% trong suốt thời gian hoạt động...”

Được hướng dẫn cụ thể thêm tại khoản 3 Điều 11 Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 3 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

“3. Thuế suất ưu đãi 10% trong suốt thời gian hoạt động áp dụng đối với:

a) Phần thu nhập của doanh nghiệp từ hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao và môi trường, giám định tư pháp (sau đây gọi chung là lĩnh vực xã hội hoá)…”

Tại khoản 2 Điều 20 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định về ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế như sau:

" 2. Miễn thuế bốn năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong năm năm tiếp theo đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực xã hội hóa thực hiện tại địa bàn không thuộc danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ."

Có thể tham khảo thủ tục thực hiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp tại Điều 22 Thông tư số 78/2014/TT-BTC.

Theo khoản 3 Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTC sửa đổi khoản 4 Điều 12 Thông tư 156/2013/TT-BTC có quy định về Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Trên đây là một số quy định về thuế đối với trường mầm non tư thục.

 

  •  18775
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…