DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Chia tài sản sau ly hôn theo Luật mới

Avatar

 

Từ ngày 1/1/2015, Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 chính thức có hiệu lực thay thế cho Luật Hôn nhân và Gia đình 2000. Theo đó, những quy định về ly hôn và phân chia tài sản sau ly hôn của vợ chồng có nhiều thay đổi.

Ly hôn là việc chấm dứt quan hệ vợ chồng theo bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án.

Tài sản của vợ chồng sau ly hôn được chia theo thỏa thuận của vợ chồng, nếu không có thỏa thuận hoặc thỏa thuận không đầy đủ thì Tòa án giải quyết chia tài sản theo các nguyên tắc được pháp luật quy định.

  1. Các nguyên tắc được áp dụng như sau:
  2. Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi
  3. Tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, nếu đã sáp nhập vào tài sản chung thì theo yêu cầu của vợ chồng về tài sản thì được thanh toán theo công sức đóng góp của mình vào khối tài sản chung đó
  4. Tài sản chung được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị
  5. Tài sản của vợ chồng trong trường hợp sống chung với gia đình thì được tách ra trong khối tài sản chung với gia đình để chia.
  6. Quyền và nghĩa vụ với người thứ ba không chấm dứt khi vợ, chồng ly hôn. Trong trường hợp có tranh chấp thì vợ, chồng phải liên đới chịu trách nhiệm cho dù đã ly hôn.

Tuy nhiên, điểm khác nổi bật ở Luật hôn nhân và Gia đình 2014 so với Luật Hôn nhân và Gia đình 2000 thể hiện như sau:

                                              

Tiêu chí so sánh

Luật Hôn nhân và Gia đình 2014

Luật Hôn nhân và Gia đình 2000

Yếu tố lỗi

Một trong những căn cứ để chia tài sản chung là yếu tố lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền và nghĩa vụ vợ chồng.

Như vậy, hiển nhiên pháp luật bảo vệ cho người không có lỗi, hoăc lỗi ít nghiêm trọng, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ vợ chồng.

Không đề cập đến vấn đề này

Tài sản riêng của vợ chồng

Trường hợp tài sản riêng của vợ chồng bị trộn lẫn vào tài sản chung thì theo yêu cầu của vợ, chồng thì được thanh toán phần tài sản của mình trong khối tài sản chung đó

Không có quy định nhiều về tài sản riêng của vợ chồng

Chia tài sản chung là quyền sử dụng đất

Nếu không có thỏa thuận, quyền sử dụng đất được chia theo các nguyên tắc chung được Luật Hôn nhân và Gia đình quy định như đã nêu ở trên.

Nếu chỉ có một bên có nhu cầu sử dụng thì phải thanh toán cho bên kia giá trị quyền sử dụng đất mà họ được hưởng

Chia nhà ở

Cho phép quyền lưu cư trong vòng 6 tháng trong trường hợp nhà thuộc sở hữu riêng của một bên và bên kia có khó khăn về chổ ở.

 

Bên sở hữu nhà phải thanh toán cho bên kia một phần giá trị của căn nhà căn cứ vào công sức bảo dưỡng, nâng cấp, cải tạo và sửa chủa nhà.

 

Tài sản chung đưa vào kinh doanh

Vợ chồng đang thực hiện hoạt động kinh doanh liên quan đến tài sản chung có quyền được nhận tài sản đó và phải thanh toán cho bên kia phần giá trị tài sản mà họ được hưởng.

Không có quy định về vấn đề này. Chỉ nêu lên vấn đề bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mỗi bên trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thực hiện nghĩa vụ chung

Vợ chồng phải liên đới chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ chung.

Vợ chồng thỏa thuận trong việc thực hiện nghĩa vụ chung.

 

  •  29558
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…