DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Chỉ huy chuyên cơ Việt Nam phải có tối thiểu 5000 giờ bay

Đây là nội dung tại Thông tư 25/2022/TT-BGTVT ngày 20/10/2022 quy định chi tiết về công tác bảo đảm chuyến bay, chuyên cơ, chuyên khoang ban hành bởi Bộ trưởng BGTVT.
 
chi-huy-chuyen-co-viet-nam-phai-co-toi-thieu-5000-gio-bay
 
Theo đó, tiêu chuẩn của người lái tàu bay chuyên cơ, chuyên khoang có quốc tịch Việt Nam được quy định như sau:
 
So với hiện hành, Thông tư 25/2022/TT-BGTVT đã bỏ quy định khả năng thông thạo ngôn ngữ tiếng Anh từ mức 04 trở lên. Thay vào đó,  người lái tàu phải có giấy phép lái tàu bay do Cục Hàng không Việt Nam cấp với kiểu loại tàu bay và năng định còn hiệu lực, phù hợp với chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang của Việt Nam dự kiến thực hiện.
 
(1) Điều kiện giờ bay đối với chỉ huy tàu bay
 
- Khi chuyến bay lớn hơn 02 giờ thì người lái phải có tối thiểu là 5.000 giờ bay (trong đó có tối thiểu 1.500 giờ ở vị trí lái chính). 
 
- Khi chuyến bay nhỏ hơn 02 giờ thì người lái phải có tối thiểu là 4.000 giờ bay (trong đó có tối thiểu 1.000 giờ ở vị trí lái chính).
 
- Có tổng số giờ bay tích lũy trên loại tàu bay thực hiện chuyến bay chuyên cơ ở vị trí lái chính tối thiểu là 500 giờ khi chuyến bay lớn hơn 02 giờ và ở vị trí lái chính tối thiểu là 300 giờ khi chuyến bay nhỏ hơn 02 giờ.  
 
(So với hiện hành, điều kiện của chỉ huy tàu bay đã tăng số giờ lái từ 4000 giờ lên thành 5000 giờ đối với chuyến bay lớn hơn 02 giờ và tăng 3000 giờ lên thành 4000 giờ đối với chuyến bay nhỏ hơn 02 giờ).
 
(2) Điều kiện giờ bay đối với lái phụ
 
- Khi có chuyến bay lớn hơn 02 giờ bay, thì lái phụ phải có tích lũy tối thiểu là 3.000 giờ bay.
 
- Khi có chuyến bay nhỏ hơn 02 giờ bay, thì lái phụ phải tích lũy tối thiểu 2.000 giờ. 
 
(So với Thông tư 28/2010/TT-BGTVT, điều kiện của lái phụ tàu bay đã tăng số giờ lái từ 2000 giờ lên thành 3000 giờ đối với chuyến bay lớn hơn 02 giờ và tăng 1500 giờ lên thành 2000 giờ đối với chuyến bay nhỏ hơn 02 giờ).
 
Đồng thời, đối với loại tàu bay mới, trong thời gian 01 năm kể từ khi đưa vào khai thác, trường hợp có yêu cầu thực hiện chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam, người khai thác tàu bay có trách nhiệm đánh giá năng lực người lái tàu bay trên cơ sở đã đáp ứng tổng số giờ bay.  
 
Người lái tàu phải có tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật tốt, lý lịch rõ ràng. Và không bị xử lý kỷ luật do mắc sai phạm từ mức D trở lên trong vòng 02 năm. 
 
Được người đứng đầu hãng hàng không thực hiện chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam quyết định bằng văn bản được thực hiện chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam. 
 
Xem thêm Thông tư 25/2022/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 15/12/2022.
  •  345
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

1 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…