DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

CCCD bị sai nơi đăng ký khai sinh thì xử lý như thế nào?

Avatar

 
Căn cứ Điều 16 Nghị định 137/2015/NĐ-CP, khi phát hiện số định danh cá nhân đã cấp có sai sót, công dân cần thực hiện các thủ tục để điều chỉnh giấy tờ, dữ liệu hộ tịch có liên quan để có thể tham gia các giao dịch.
 
Thủ trưởng cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Bộ Công an sẽ ra quyết định hủy số định danh cá nhân đó và cấp lại số định danh cá nhân. Trình tự, thủ tục cụ thể được quy định khoản 2, 3, 4 Điều 6 Thông tư 59/2021/TT-BCA:
"Điều 6. Hủy, xác lập lại số định danh cá nhân
...
2. Trường hợp hủy số định danh cá nhân đã xác lập cho công dân do có sai sót trong quá trình nhập dữ liệu liên quan đến thông tin về nơi đăng ký khai sinh, năm sinh, giới tính của công dân vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì Công an cấp xã nơi công dân đăng ký thường trú phải kiểm tra, xác minh tính chính xác của các thông tin cần điều chỉnh và gửi yêu cầu đề nghị hủy, xác lập lại số định danh cá nhân cho công dân lên cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Bộ Công an.
3. Thủ trưởng cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Bộ Công an có trách nhiệm xem xét, quyết định việc hủy, xác lập lại số định danh cá nhân cho công dân đối với trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này. Sau khi quyết định hủy, xác lập lại số định danh cá nhân cho công dân thì cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Bộ Công an phải cập nhật số định danh cá nhân mới cho công dân vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Số định danh cá nhân đã bị hủy được lưu vào dữ liệu thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và không được sử dụng để cấp cho công dân khác.
4. Công an cấp xã nơi công dân đăng ký thường trú gửi thông báo bằng văn bản cho công dân về số định danh cá nhân mới được xác lập lại.
 
Như vậy, trình tự hủy, cấp lại CCCD sẽ được thực hiện qua các giai đoạn:
- Công an cấp xã nơi công dân đăng ký thường trú kiểm tra, xác minh thông tin cần điều chỉnh;
- Gửi yêu cầu đề nghị hủy, xác lập lại số CCCD lên cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Bộ Công an;
- Thủ trưởng cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Bộ Công an xem xét, quyết định;
- Công an cấp xã nơi công dân đăng ký thường trú gửi thông báo bằng văn bản về số định danh cá nhân mới và tiến hành cấp CCCD mới.
 
Tuy nhiên, hiện tại chưa có quy định nào ghi nhận về thời gian thực hiện việc hủy và cấp lại CCCD nên khi thực hiện việc hủy, cấp lại CCCD, công dân nên liên hệ Công an xã nơi công dân đăng ký thường trú để được thông tin về thời gian nhận kết quả cụ thể.
  •  5075
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

1 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…