DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Cắt giảm 20% quy định ngành Giao thông gây khó cho người dân, doanh nghiệp

Ông Nguyễn Văn Thắng - Bộ trưởng Bộ GTVT vừa ký Quyết định 402/QĐ-BGTVT ban hành kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2024 của Bộ Giao thông vận tải.

https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/10/quyet-dinh.pdf Quyết định 402/QĐ-BGTVT

(1) Cắt giảm 20% quy định gây khó cho người dân, doanh nghiệp

Cụ thể, mục tiêu của Kế hoạch đặt ra như sau:

- Giai đoạn 2020 - 2025:

+ Cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh. 

+ Giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại các văn bản quy phạm pháp luật đang có hiệu lực thi hành tính đến hết ngày 31/05/2024 được thống kê, tính chi phí tuân thủ. 

+ Giảm tối đa số lượng văn bản hiện hành có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ.

Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng đặt mục tiêu kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các văn bản có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải. Đặc biệt trong đó là các văn bản hành chính, Thông tư, Nghị định của Chính phủ. Từ đó ngăn chặn được việc phát sinh những quy định không cần thiết, không hợp lý gây khó khăn cho doanh nghiệp và người dân.

(2) Quy trình thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa

Quy trình thực hiện sẽ được chia ra thành 05 bước như sau:

- Thống kê, cập nhật bổ sung đầy đủ dữ liệu và tính chi phí tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ trên Cơ sở dữ liệu của và Cổng tham vấn quy định kinh doanh theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ. Từ đó tổng hợp, báo cáo kết quả thống kê, tính chi phí tuân thủ và gửi Văn phòng Chính phủ để theo dõi.

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan và Hội đồng tư vấn để cải cách thủ tục hành chính rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các quy định. Đồng thời, xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa và trình Thủ tướng Chính phủ phương án trước ngày 30/09/2024 (nếu có). Theo đó, các phương án trước khi trình phải gửi lấy ý kiến các bộ, cơ quan liên quan.

Riêng trường hợp cắt giảm, đơn giản hóa các quy định có liên quan đến kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu thì phải gửi lấy ý kiến của Bộ Tài chính.

- Đối thoại, tham vấn, tiếp nhận, thu thập, ý kiến của các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp, các đối tượng tuân thủ về những quy định đã không còn phù hợp và là rào cản, gây khó khăn đối với hoạt động kinh doanh. Để từ đó đưa ra phương án cắt giảm, đơn giản hóa hay sửa đổi, bổ sung để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc này.

- Xây dựng, ban hành, trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản thực thi ngay sau khi phương án cắt giảm, đơn giản hóa đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua.

- Trước 25/06/2024 và trước ngày 25/12/2024, tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa quy định trong 06 tháng và một năm và gửi Văn phòng Chính phủ để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

- Cuối cùng, tổ chức thực hiện tuyên truyền để thông tin về những kết quả đạt được tới người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện Kế hoạch.

(3) Trách nhiệm thực hiện của các đơn vị

Kế hoạch cũng nêu rõ trách nhiệm của từng đơn vị khi thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa quy định như sau:

- Vụ pháp chế: Có trách nhiệm tổng hợp kết quả, đôn đốc các đơn vị triển khai Kế hoạch. Đồng thời, thực hiện nhiệm vụ được giao theo Phụ lục kèm theo Kế hoạch để đảm bảo được tiến độ được giano.

- Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường: Là đầu mối tổng hợp kết quả rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các quy định quy định về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; quy định về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực giao thông vận tải.

- Văn phòng Bộ: Là đầu mối tổng hợp kết quả rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các quy định về thủ tục hành chính và quy định về báo cáo. Đồng thời, bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

- Các Cục: Bao gồm: Đường bộ Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Đăng kiểm Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Đường cao tốc Việt Nam

Có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Bộ về kết quả thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý. Bên cạnh đó, phải đảm bảo đầy đủ nguồn lực tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao.

https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/10/quyet-dinh.pdf Quyết định 402/QĐ-BGTVT

  •  263
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…