DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Cập nhật văn bản hướng dẫn 268 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

Luật đầu tư 2014 đã có hiệu lực từ ngày 01/7/2015, tuy nhiên, như quy định trước đây, khi chưa ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn Luật mới thì chúng ta tạm thời áp dụng văn bản cũ. Nhưng đến ngày 01/7/2016, theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 thì nếu Luật hết hiệu lực thì nghiễm nhiên, các văn bản hướng dẫn Luật cũng hết hiệu lực.

Văn bản hướng dẫn 268 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

Vì lẽ đó, các quy định hiện hành hướng dẫn các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo Luật đầu tư 2005 sẽ nghiễm nhiên hết hiệu lực từ ngày 01/7/2016 mà thay vào đó là các quy định mới thực hiện theo Luật đầu tư 2014.

Do vậy, Dân Luật sẽ giúp các bạn rà soát lại các văn bản mới hướng dẫn 268 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo Luật đầu tư 2014.

  >>> Bảng so sánh 268 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định mới và cũ

  >>> Đã có Nghị định quy định điều kiện kinh doanh các ngành, nghề 

 >>> Danh mục các văn bản quy định điều kiện kinh doanh bị bãi bỏ

TT

Ngành, nghề

Văn bản hướng dẫn

1

Sản xuất con dấu

Nghị định 96/2016/NĐ-CP

2

Kinh doanh công cụ hỗ trợ (bao gồm cả sửa chữa)

   Nghị định 96/2016/NĐ-CP

3

Kinh doanh các loại pháo

Nghị định 96/2016/NĐ-CP

4

Kinh doanh dịch vụ cầm đồ

Nghị định 96/2016/NĐ-CP

5

Kinh doanh dịch vụ xoa bóp

Nghị định 96/2016/NĐ-CP

6

Kinh doanh thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên

Nghị định 96/2016/NĐ-CP

7

Kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Nghị định 96/2016/NĐ-CP

8

Kinh doanh súng bắn sơn

Nghị định 96/2016/NĐ-CP

9

Hành nghề luật sư

 

10

Hành nghề công chứng

 

11

Hành nghề giám định tư pháp trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, xây dựng, cổ vật, di vật, bản quyền tác giả

Nghị định 62/2016/NĐ-CP

12

Hành nghề bán đấu giá tài sản

 

13

Hoạt động dịch vụ của tổ chức trọng tài thương mại

 

14

Hành nghề thừa phát lại

 

15

Hành nghề quản tài viên

Nghị định 22/2015/NĐ-CP

16

Kinh doanh dịch vụ kế toán

 

17

Kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Nghị định 84/2016/NĐ-CP

18

Kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế

 

19

Kinh doanh dịch vụ làm thủ tục Hải quan

 

20

Kinh doanh hàng miễn thuế

Nghị định 68/2016/NĐ-CP

21

Kinh doanh dịch vụ lưu kho ngoại quan

Nghị định 68/2016/NĐ-CP

22

Kinh doanh dịch vụ thu gom hàng lẻ ở nội địa

Nghị định 68/2016/NĐ-CP

23

Kinh doanh dịch vụ tập kết, kiểm tra hải quan trong, ngoài khu vực cửa khẩu

Nghị định 68/2016/NĐ-CP

24

Kinh doanh chứng khoán

Nghị định 86/2016/NĐ-CP

25

Kinh doanh dịch vụ đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán của Trung tâm lưu ký chứng khoán/ Tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán niêm yết và các loại chứng khoán khác.

Nghị định 86/2016/NĐ-CP

26

Kinh doanh bảo hiểm

Nghị định 73/2016/NĐ-CP

27

Kinh doanh tái bảo hiểm

Nghị định 73/2016/NĐ-CP

28

Môi giới bảo hiểm

Nghị định 73/2016/NĐ-CP

29

Đại lý bảo hiểm

Nghị định 73/2016/NĐ-CP

30

Kinh doanh dịch vụ đào tạo đại lý bảo hiểm

Nghị định 73/2016/NĐ-CP

31

Kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

 

32

Kinh doanh dịch vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa

 

33

Kinh doanh xổ số

 

34

Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Nghị định 96/2016/NĐ-CP

35

Kinh doanh dịch vụ đòi nợ

Nghị định 96/2016/NĐ-CP

36

Kinh doanh dịch vụ mua bán nợ

Nghị định 69/2016/NĐ-CP

37

Kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm

 

38

Kinh doanh casino

Nghị định 96/2016/NĐ-CP

39

Kinh doanh dịch vụ đặt cược

Nghị định 96/2016/NĐ-CP

40

Kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí tự nguyện

x

41

Kinh doanh xăng dầu

 

42

Kinh doanh khí

Nghị định 77/2016/NĐ-CP

Nghị định 19/2016/NĐ-CP

Thông tư 03/2016/TT-BCT

Nghị định 96/2016/NĐ-CP

43

Kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

 

44

Kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp (bao gồm cả hoạt động tiêu hủy)

Nghị định 77/2016/NĐ-CP

Nghị định 96/2016/NĐ-CP

45

Kinh doanh tiền chất thuốc nổ

Nghị định 77/2016/NĐ-CP

Nghị định 96/2016/NĐ-CP

46

Kinh doanh ngành, nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ

Nghị định 77/2016/NĐ-CP

Nghị định 96/2016/NĐ-CP

47

Kinh doanh dịch vụ nổ mìn

Nghị định 77/2016/NĐ-CP

Nghị định 96/2016/NĐ-CP

48

Kinh doanh hóa chất trừ hóa chất bị cấm theo Công ước Quốc tế về cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học

Nghị định 77/2016/NĐ-CP

49

Kinh doanh phân bón vô cơ

Nghị định 77/2016/NĐ-CP

50

Kinh doanh rượu

 

51

Kinh doanh sản phẩm thuốc lá, nguyên liệu thuốc lá, máy móc thiết bị thuộc chuyên ngành thuốc lá

 

52

Hoạt động Sở giao dịch hàng hóa

 

53

Hoạt động phát điện, truyền tải, phân phối, bán buôn, bán lẻ, xuất, nhập khẩu điện, tư vấn chuyên ngành điện lực

 

54

Kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Công Thương

Nghị định 77/2016/NĐ-CP

55

Xuất khẩu gạo

 

56

Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt

Nghị định 77/2016/NĐ-CP

57

Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh

Nghị định 77/2016/NĐ-CP

58

Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa đã qua sử dụng

Nghị định 77/2016/NĐ-CP

59

Nhượng quyền thương mại

 

60

Kinh doanh than

 

61

Kinh doanh dịch vụ Lô-gi-stíc

 

62

Kinh doanh khoáng sản

Nghị định 77/2016/NĐ-CP

63

Kinh doanh tiền chất công nghiệp

Nghị định 77/2016/NĐ-CP

64

Hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến hoạt động mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài

 

65

Hoạt động thương mại điện tử

 

66

Hoạt động dầu khí

 

67

Kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp với thiết bị áp lực, thiết bị nâng đặc thù chuyên ngành công nghiệp, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, trang thiết bị khai thác mỏ, dầu khí, trừ các thiết bị, phương tiện thăm dò, khai thác trên biển

Nghị định 107/2016/NĐ-CP

68

Hoạt động dạy nghề

 

69

Hoạt động liên kết đào tạo nghề trình độ trung cấp, cao đẳng với cơ sở dạy nghề của nước ngoài, cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài

 

70

Kinh doanh dịch vụ phòng cháy, chữa cháy

 

71

Kinh doanh dịch vụ đánh giá kỹ năng nghề

Nghị định 31/2015/NĐ-CP

72

Kinh doanh dịch vụ kiểm định chất lượng chương trình liên kết đào tạo nghề với cơ sở dạy nghề nước ngoài và cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

 

73

Kinh doanh dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các máy, thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Nghị định 44/2016/NĐ-CP

74

Kinh doanh dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

Nghị định 44/2016/NĐ-CP

75

Kinh doanh dịch vụ việc làm

 

76

Kinh doanh dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

 

77

Kinh doanh dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện

 

78

Kinh doanh dịch vụ chứng nhận và công bố hợp quy

 

79

Kinh doanh dịch vụ cho thuê lại lao động

 

80

Kinh doanh vận tải đường bộ

 

81

Kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô

 

82

Kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới

Nghị định 63/2016/NĐ-CP

83

Kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô

Nghị định 65/2016/NĐ-CP

84

Kinh doanh dịch vụ đào tạo thẩm tra viên an toàn giao thông

Nghị định 64/2016/NĐ-CP

85

Kinh doanh dịch vụ sát hạch lái xe

Nghị định 65/2016/NĐ-CP

86

Kinh doanh dịch vụ thẩm tra an toàn giao thông

Nghị định 64/2016/NĐ-CP

87

Kinh doanh vận tải đường thủy

 

88

Kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa, phục hồi phương tiện thủy nội địa

Nghị định 24/2015/NĐ-CP

89

Kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên và người lái phương tiện thủy nội địa

Nghị định 78/2016/NĐ-CP

90

Kinh doanh vận tải biển, dịch vụ đại lý tàu biển

 

91

Kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp

 

92

Kinh doanh dịch vụ lai dắt tàu biển

 

93

Nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng

 

94

Kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển

Nghị định 111/2016/NĐ-CP

95

Kinh doanh khai thác cảng biển

 

96

Kinh doanh vận tải hàng không

Nghị định 92/2016/NĐ-CP

97

Kinh doanh dịch vụ thiết kế, sản xuất, bảo dưỡng hoặc thử nghiệm tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết bị tàu bay tại Việt Nam

Nghị định 92/2016/NĐ-CP

98

Kinh doanh cảng hàng không, sân bay

Nghị định 92/2016/NĐ-CP

99

Kinh doanh dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay

Nghị định 92/2016/NĐ-CP

100

Kinh doanh dịch vụ cung cấp bảo đảm hoạt động bay

Nghị định 92/2016/NĐ-CP

101

Kinh doanh dịch vụ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không

Nghị định 92/2016/NĐ-CP

102

Kinh doanh vận tải đường sắt

 

103

Kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt

 

104

Kinh doanh đường sắt đô thị

 

105

Kinh doanh dịch vụ vận tải đa phương thức

 

106

Kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng nguy hiểm /bằng phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy/

Nghị định 60/2016/NĐ-CP 

107

Kinh doanh vận tải đường ống

 

108

Kinh doanh dịch vụ bảo đảm hàng hải

Nghị định 70/2016/NĐ-CP

109

Kinh doanh bất động sản

Nghị định 76/2015/NĐ-CP

110

Kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản, quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản

Nghị định 79/2016/NĐ-CP

111

Kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

Nghị định 79/2016/NĐ-CP

112

Kinh doanh dịch vụ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Nghị định 59/2015/NĐ-CP

113

Kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý dự án

Nghị định 59/2015/NĐ-CP

114

Kinh doanh dịch vụ khảo sát xây dựng

Nghị định 59/2015/NĐ-CP

115

Kinh doanh dịch vụ tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng

Nghị định 59/2015/NĐ-CP

116

Kinh doanh dịch vụ tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Nghị định 59/2015/NĐ-CP

117

Kinh doanh dịch vụ thi công xây dựng công trình

Nghị định 59/2015/NĐ-CP

118

Kinh doanh dịch vụ lập, thẩm tra xây dựng dự án đầu tư xây dựng

Nghị định 59/2015/NĐ-CP

119

Hoạt động xây dựng của nhà đầu tư nước ngoài

Nghị định 59/2015/NĐ-CP

120

Kinh doanh dịch vụ quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Nghị định 59/2015/NĐ-CP

121

Kinh doanh dịch vụ kiểm định, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng

Nghị định 59/2015/NĐ-CP 

Nghị định 107/2016/NĐ-CP

122

Kinh doanh dịch vụ quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng, cây xanh

 

123

Kinh doanh dịch vụ quản lý, vận hành hệ thống cơ sở hạ tầng dùng chung

 

124

Kinh doanh dịch vụ lập thiết kế quy hoạch xây dựng

 

125

Kinh doanh dịch vụ lập quy hoạch đô thị do tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện

 

126

Kinh doanh sản phẩm amiang trắng thuộc nhóm Serpentine

Nghị định 24a/2016/NĐ-CP

127

Kinh doanh dịch vụ bưu chính

 

128

Kinh doanh dịch vụ viễn thông

Nghị định 81/2016/NĐ-CP

129

Nhập khẩu thiết bị phát, thu phát sóng vô tuyến điện

 

130

Kinh doanh dịch vụ chứng thực chữ ký số

 

131

Thành lập, hoạt động nhà xuất bản

 

132

Kinh doanh dịch vụ in

Nghị định 96/2016/NĐ-CP

133

Kinh doanh dịch vụ phát hành xuất bản phẩm

 

134

Kinh doanh dịch vụ mạng xã hội

 

135

Kinh doanh trò chơi trên mạng

 

136

Kinh doanh dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền

Nghị định 06/2016/NĐ-CP

137

Kinh doanh dịch vụ thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

 

138

Dịch vụ gia công, tái chế, sửa chữa, làm mới sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng thuộc danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho đối tác nước ngoài

 

139

Kinh doanh dịch vụ truyền hình theo yêu cầu

 

140

Cung cấp dịch vụ nội dung thông tin, dịch vụ công nghệ thông tin trên mạng viễn thông di động, mạng Internet

 

141

Kinh doanh các thiết bị gây nhiễu, phá sóng thông tin di động

Nghị định 96/2016/NĐ-CP

142

Kinh doanh sản phẩm và dịch vụ an toàn thông tin

Nghị định 58/2016/NĐ-CP

Nghị định 108/2016/NĐ-CP

143

Hoạt động của cơ sở giáo dục đại học

 

144

Hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài, văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam, phân hiệu cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

 

145

Hoạt động của cơ sở giáo dục thường xuyên

 

146

Hoạt động của trung tâm giáo dục Quốc phòng - An ninh sinh viên

 

147

Hoạt động của cơ sở giáo dục phổ thông

 

148

Hoạt động giáo dục trung cấp chuyên nghiệp

 

149

Hoạt động của các trường chuyên biệt

 

150

Hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non

 

151

Hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài

 

152

Dịch vụ tổ chức dạy thêm học thêm

 

153

Khai thác thủy sản

Nghị định 66/2016/NĐ-CP

154

Kinh doanh ngư cụ và trang thiết bị khai thác thủy sản

 

155

Kinh doanh thủy sản

Nghị định 66/2016/NĐ-CP

156

Kinh doanh thức ăn thủy sản

Nghị định 66/2016/NĐ-CP

157

Kinh doanh chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất, chất xử lý cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản

 

158

Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm giống thủy sản

Nghị định 66/2016/NĐ-CP

159

Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm thức ăn thủy sản

Nghị định 66/2016/NĐ-CP

160

Nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã theo Phụ lục của Công ước CITES

 

161

Nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm không quy định tại các Phụ lục của Công ước CITES

 

162

Nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng động vật hoang dã thông thường

Nghị định 66/2016/NĐ-CP

163

Xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, quá cảnh và nhập nội từ biển mẫu vật từ tự nhiên quy định tại các Phụ lục của Công ước CITES

 

164

Xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo quy định tại các Phụ lục của Công ước CITES

 

165

Kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật

Nghị định 66/2016/NĐ-CP

166

Kinh doanh dịch vụ xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

Nghị định 66/2016/NĐ-CP

167

Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật

Nghị định 66/2016/NĐ-CP

168

Kinh doanh dịch vụ bảo vệ thực vật

 

169

Kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vắc xin, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y

Nghị định 35/2016/NĐ-CP

170

Kinh doanh dịch vụ kỹ thuật về thú y

171

Kinh doanh dịch vụ xét nghiệm, phẫu thuật động vật

Nghị định 35/2016/NĐ-CP

172

Kinh doanh dịch vụ tiêm phòng, chẩn đoán bệnh, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật

Nghị định 35/2016/NĐ-CP

173

Kinh doanh dịch vụ thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y (bao gồm thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y, thú y thủy sản)

Nghị định 35/2016/NĐ-CP

174

Kinh doanh dịch vụ chăn nuôi tập trung, sản xuất con giống; giết mổ động vật; cách ly kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; sản xuất nguyên liệu có nguồn gốc động vật để sản xuất thức ăn chăn nuôi, sơ chế, chế biến, bảo quản động vật, sản phẩm động vật; kinh doanh sản phẩm động vật, sơ chế, chế biến, bao gói, bảo quản sản phẩm động vật

Nghị định 66/2016/NĐ-CP

175

Kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nghị định 66/2016/NĐ-CP

176

Kinh doanh, khảo nghiệm phân bón hữu cơ

Nghị định 77/2016/NĐ-CP

177

Kinh doanh giống cây trồng, vật nuôi

Nghị định 66/2016/NĐ-CP

178

Sản xuất thức ăn chăn nuôi

Nghị định 66/2016/NĐ-CP

179

Nhập khẩu thức ăn chăn nuôi

 

180

Xuất khẩu, nhập khẩu động vật, thực vật hoang dã quý hiếm, trên cạn nguy cấp cần kiểm soát theo Phụ lục của Công ước CITES

 

181

Kinh doanh thực vật rừng, động vật rừng hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại

Nghị định 66/2016/NĐ-CP

182

Kinh doanh cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ từ rừng tự nhiên trong nước

 

183

Kinh doanh củi than từ gỗ hoặc củi có nguồn gốc từ gỗ rừng tự nhiên trong nước

 

184

Kinh doanh tinh, phôi, trứng giống và ấu trùng

Nghị định 66/2016/NĐ-CP

185

Kinh doanh dịch vụ chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất, chất xử lý cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản

Nghị định 66/2016/NĐ-CP

186

Kinh doanh dịch vụ thử nghiệm, khảo nghiệm chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất, chất xử lý cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản

 

187

Kinh doanh sản phẩm biến đổi gen

 

188

Kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu

Nghị định 63/2014/NĐ-CP

189

Kinh doanh dịch vụ của đại lý đấu thầu

Nghị định 63/2014/NĐ-CP

190

Kinh doanh dịch vụ tư vấn đánh giá dự án đầu tư

Nghị định 84/2015/NĐ-CP

191

Kinh doanh dịch vụ đào tạo đánh giá dự án đầu tư

Nghị định 84/2015/NĐ-CP

192

Kinh doanh dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

 

193

Kinh doanh dịch vụ xét nghiệm HIV

Nghị định 75/2016/NĐ-CP

194

Kinh doanh dịch vụ ngân hàng mô

Nghị định 118/2016/NĐ-CP

195

Kinh doanh dịch vụ hỗ trợ sinh sản, lưu giữ tinh trùng, lưu giữ phôi

 

196

Kinh doanh thuốc

Nghị định 102/2016/NĐ-CP

197

Kinh doanh dịch vụ kiểm nghiệm thuốc

Nghị định 102/2016/NĐ-CP

198

Sản xuất mỹ phẩm

Nghị định 93/2016/NĐ-CP

199

Kinh doanh dịch vụ xét nghiệm vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm

Nghị định 103/2016/NĐ-CP

200

Kinh doanh dịch vụ tiêm chủng

Nghị định 104/2016/NĐ-CP

201

Kinh doanh hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng y tế

Nghị định 91/2016/NĐ-CP

202

Kinh doanh dịch vụ điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

Nghị định 90/2016/NĐ-CP

203

Kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế

Nghị định 67/2016/NĐ-CP

204

Kinh doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ

Nghị định 96/2016/NĐ-CP

205

Kinh doanh dịch vụ thực hiện kỹ thuật mang thai hộ

Nghị định 98/2016/NĐ-CP

206

Kinh doanh dịch vụ đánh giá sinh khả dụng và tương đương sinh học (BA/BE) của thuốc

 

207

Kinh doanh dịch vụ thử thuốc trên lâm sàng

Nghị định 102/2016/NĐ-CP

208

Kinh doanh trang thiết bị y tế

Nghị định 36/2016/NĐ-CP

209

Hoạt động của cơ sở phân loại trang thiết bị y tế

Nghị định 36/2016/NĐ-CP

210

Kinh doanh dịch vụ kiểm định trang thiết bị y tế

Nghị định 36/2016/NĐ-CP

211

Kinh doanh dịch vụ giám định sở hữu công nghiệp

 

212

Kinh doanh dịch vụ tiến hành công việc bức xạ

 

213

Kinh doanh dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

 

214

Xuất, nhập khẩu và vận chuyển vật liệu phóng xạ

 

215

Kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp theo lĩnh vực khoa học công nghệ

Nghị định 107/2016/NĐ-CP

216

Kinh doanh dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường

Nghị định 105/2016/NĐ-CP

217

Kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy

Nghị định 87/2016/NĐ-CP

218

Kinh doanh dịch vụ đánh giá, định giá và giám định công nghệ

 

219

Kinh doanh dịch vụ đại diện quyền sở hữu trí tuệ

 

220

Sản xuất phim

 

221

Kinh doanh dịch vụ giám định cổ vật

Nghị định 61/2016/NĐ-CP

222

Kinh doanh dịch vụ lập quy hoạch dự án hoặc tổ chức thi công, giám sát thi công dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích

Nghị định 61/2016/NĐ-CP

223

Kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường

Nghị định 96/2016/NĐ-CP

224

Kinh doanh dịch vụ lữ hành

 

225

Kinh doanh hoạt động thể thao

Nghị định 106/2016/NĐ-CP

226

Kinh doanh dịch vụ biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, tổ chức thi người đẹp, người mẫu

 

227

Kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

 

228

Kinh doanh dịch vụ tổ chức lễ hội

 

229

Kinh doanh tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh

Nghị định 72/2016/NĐ-CP

230

Kinh doanh dịch vụ lưu trú

Nghị định 96/2016/NĐ-CP

231

Kinh doanh dịch vụ quảng cáo

 

232

Mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

 

233

Kinh doanh dịch vụ bảo tàng

 

234

Kinh doanh trò chơi điện tử (trừ kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên mạng)

 

235

Xuất khẩu di vật, cổ vật không thuộc sở hữu nhà nước, sở hữu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội; nhập khẩu hàng hóa văn hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

236

Kinh doanh dịch vụ giám định quyền tác giả, quyền liên quan

 

237

Kinh doanh dịch vụ tư vấn điều tra, đánh giá đất đai

 

238

Kinh doanh dịch vụ về lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

 

239

Kinh doanh dịch vụ xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, xây dựng phần mềm của hệ thống thông tin đất đai

 

240

Kinh doanh dịch vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

 

241

Kinh doanh dịch vụ xác định giá đất

 

242

Kinh doanh dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất

 

243

Kinh doanh dịch vụ đo đạc và bản đồ

Nghị định 45/2015/NĐ-CP

244

Kinh doanh dịch vụ khoan nước dưới đất

Nghị định 60/2016/NĐ-CP 

245

Kinh doanh dịch vụ thăm dò nước dưới đất

 

246

Kinh doanh dịch vụ khai thác, xử lý và cung cấp nước

 

247

Kinh doanh dịch vụ thoát nước

 

248

Kinh doanh dịch vụ thăm dò khoáng sản

Nghị định 60/2016/NĐ-CP 

249

Khai thác khoáng sản

 

250

Kinh doanh dịch vụ quản lý chất thải nguy hại

Nghị định 60/2016/NĐ-CP 

251

Nhập khẩu phế liệu

 

252

Kinh doanh dịch vụ quan trắc môi trường

Nghị định 127/2014/NĐ-CP

253

Kinh doanh dịch vụ tư vấn lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết

 

254

Kinh doanh chế phẩm sinh học

Nghị định 60/2016/NĐ-CP 

255

Kinh doanh dịch vụ thu hồi, vận chuyển, xử lý sản phẩm thải bỏ

 

256

Hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại

 

257

Hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Nghị định 39/2014/NĐ-CP

258

Hoạt động kinh doanh của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô

 

259

Cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

 

260

Cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng

Nghị định 57/2016/NĐ-CP

261

Hoạt động ngoại hối

Nghị định 89/2016/NĐ-CP

262

Kinh doanh mua, bán vàng miếng

 

263

Sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng nguyên liệu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng

 

264

Sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ

 

265

Nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước (cửa kho tiền)

 

266

Hoạt động in, đúc tiền

 

267

Kinh doanh quân trang, quân dụng cho lực lượng vũ trang, vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng quân sự, công an; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng

Nghị định 77/2016/NĐ-CP

Nghị định 96/2016/NĐ-CP

268

Dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

Nghị định 38/2016/NĐ-CP

 

  •  35958
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…