DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Cán bộ chuyên trách xã nghỉ hưu có được hưởng chế độ thôi việc không?

Avatar

 

Đối với quy định của trung ương:

Chế độ đối với cán bộ chuyên trách xã được quy định tại Nghị định 92/2009/NĐ-CP về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Tuy nhiên, Nghị định này không quy định về trợ cấp thôi việc cho cán bộ cấp xã.

=> Do đó, thời gian làm cán bộ cấp xã sẽ không hưởng trợ cấp thôi việc. Nếu trước đó, đồng chí này có làm việc tại vị trí công chức thì sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc theo Điều 5 Nghị định 46/2010NĐ-CP:

"Điều 5. Trợ cấp thôi việc

Công chức thôi việc được hưởng trợ cấp thôi việc như sau: cứ mỗi năm làm việc được tính bằng 1/2 (một phần hai) tháng lương hiện hưởng, gồm: mức lương theo ngạch, bậc, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có). Mức trợ cấp thấp nhất bằng 01 (một) tháng lương hiện hưởng."

Ngoài chính sách trên thì mình thấy một số tỉnh có quy định chế độ trợ cấp thôi việc riêng cho đối với cán bộ cấp xã. Ví dụ như tỉnh Ninh Thuận có ban hành Nghị quyết 05/2022/NQ-HĐND quy định chính sách trợ cấp thôi việc đối với cán bộ cấp xã và hỗ trợ đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý luân chuyển công tác theo quy định của pháp luật hiện hành trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  

"Điều 2. Quy định chính sách trợ cấp thôi việc đối với cán bộ cấp xã và hỗ trợ đối với cán bộ, công chức lãnh đạo quản lý luân chuyển công tác trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

1. Trợ cấp thôi việc đối với cán bộ cấp xã

a) Đối với cán bộ cấp xã không đủ sức khỏe, năng lực, uy tín (không thể tiếp tục bố trí công tác), không đảm bảo về tiêu chuẩn trình độ đào tạo nhưng không đủ điều kiện để đào tạo lại mà không thuộc đối tượng tinh giản biên chế:

- Cán bộ cấp xã nếu có thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội dưới 20 năm, khi thôi việc được hưởng chế độ bảo hiểm theo quy định hiện hành do bảo hiểm xã hội chi trả. Ngoài ra, còn được hưởng trợ cấp thôi việc như sau:

+ Được trợ cấp 03 tháng tiền lương hiện hưởng;

+ Cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được tính bằng 01 tháng lương hiện hưởng, gồm: mức lương theo ngạch, bậc, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có).

- Cán bộ cấp xã thôi việc có thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 20 năm trở lên và có tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật về lao động, khi thôi việc được hưởng lương hưu theo quy định hiện hành. Ngoài ra, còn được hưởng trợ cấp thôi việc như sau:

+ Được trợ cấp 03 tháng tiền lương hiện hưởng;

+ Cứ mỗi năm thôi việc trước tuổi được tính bằng 01 tháng lương hiện hưởng, gồm: mức lương theo ngạch, bậc, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có).

b) Đối với cán bộ cấp xã thôi việc theo nguyện vọng:

Cán bộ cấp xã khi thôi việc theo nguyện vọng được hưởng chế độ bảo hiểm theo quy định hiện hành do bảo hiểm xã hội chi trả. Ngoài ra, còn được hưởng trợ cấp thôi việc như sau:

+ Cứ mỗi năm làm việc được tính bằng 1/2 (một phần hai) tháng lương hiện hưởng, gồm: mức lương theo ngạch, bậc, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có);

+ Mức trợ cấp thấp nhất bằng 01 (một) tháng lương hiện hưởng.

..."

 

  •  390
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…