DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Cách viết đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự

Tham khảo:

>>> Hướng dẫn cách viết giấy ủy quyền thông dụng;

>>> Mẫu đơn khởi kiện theo quy định hiện hành;

>>> Tập hợp các mẫu đơn thông dụng cần lưu ý;

Để cơ quan có thẩm quyền biết và can thiệp giải quyết việc dân sự nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại thì người đó hoặc người thân trong gia đình, người được ủy quyền,..phải lập đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự gửi đến cơ quan có thẩm quyền để được xem xét thụ lý giải quyết. Vậy mẫu đơn đó có được văn bản nào quy định mẫu hay không? Và cách viết như thế nào cho đúng?

Căn cứ Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐTP ban hành ngày 09/08/2018 của Hội đồng thẩm phán tóa án nhân dân tối cao đã quy định một số biểu mẫu trong việc giải quyết việc dân sự. Trong đó có mẫu đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự (Mẫu số 01-VDS).

Do đó, khi bị xâm phạm về quyền và lợi ích cần cơ quan có thẩm quyền can thiệp giải quyết thì người yêu cầu cần hoàn thành đơn theo mẫu và gửi đến cơ quan có thẩm quyền. Nhưng để được xem xét thụ lý bạn cần viết đơn có lý lẽ thuyết phục, ý tứ rõ ràng, bằng chứng xác thực thì mới được cơ quan xem xét, tránh kể dài, lê thê, không rõ ý.

1. Mẫu đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự được quy định chung như sau

Mẫu số 01-VDS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐTP ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN YÊU CẦU
GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ

(V/v: …………………………………..)(1)

Kính gửi: Tòa án nhân dân…………………(2)

Người yêu cầu giải quyết việc dân sự:(3) ...............................................................................

Địa chỉ:(4) ..............................................................................................................................

Số điện thoại (nếu có): …………………………..; Fax (nếu có):................................................

Địa chỉ thư điện tử (nếu có): ..................................................................................................

Tôi (chúng tôi) xin trình bày với Tòa án nhân dân(5) ................................................................
việc như sau:

- Những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết:(6) .........................................................................

.............................................................................................................................................

- Lý do, mục đích, căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết đối với những vấn đề nêu trên:(7)

.............................................................................................................................................

- Tên và địa chỉ của những người có liên quan đến những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết:(8)  

.............................................................................................................................................

- Các thông tin khác (nếu có):(9).............................................................................................

Tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn yêu cầu:(10)

1. .........................................................................................................................................

2. .........................................................................................................................................

3. .........................................................................................................................................

Tôi (chúng tôi) cam kết những lời khai trong đơn là đúng sự thật.

 

 

………, ngày…. tháng. năm……. (11)

NGƯỜI YÊU CẦU(12)

2. Hướng dẫn cách viết

Theo quy định thì mẫu chung được xem là những thông tin cơ bản bắt buộc phải có trong đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự (trừ trường hợp thông tin yêu cầu bạn chưa có. Ví dụ: Số fax, vì đối với cá nhân thường thì không có số fax,..). Vậy nên, Ngoài những thông tin chung, bạn cần đưa một cách đầy đủ chi tiết nhất về việc dân sự để người thụ lý đơn biết bạn đang gặp vấn đề gì? và cần cơ quan hỗ trợ việc gì? tránh viết lan man khó hiểu.

Để viết đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự một cách chỉnh chu nhất thì xem tại Nghị quyết hướng dẫn chi tiết như sau:

Đối với chỗ trống số (1): Ghi tên loại việc dân sự mà người yêu cầu yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự.

dụ: Yêu cầu tuyên bố một người mất tích; yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật; yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; yêu cầu tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu;...

Đối với chỗ trống số (2) và (5): Ghi tên Tòa án có thẩm quyền giải quyết việc dân sự đó, trong hai trường hợp:

- Nếu là Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì ghi rõ tên Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào.

 Ví dụ: Tòa án nhân dân huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội; Tòa án nhân dân huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai,…

- Nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) đó.

Ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam; Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng;...

Đối với chỗ trống số (3):

+ Nếu người yêu cầu là cá nhân thì ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh và số chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác của người đó;

Vì dụ: Họ và Tên: Nguyễn Văn A     Sinh ngày: 02/11/1994  CMND số:1234567…

Thông thường sẽ là : Họ tên đầy đủ, ngày sinh hoặc chỉ cần năm sinh (đối với người không xác định được ngày sinh) số CMND. Còn các thông tin khác như (căn cước công dân/hộ chiếu để thay thế trường hợp bạn không có CMND và các giấy tờ tùy thân khác (nếu có) bạn có thể bổ sung.

+ Nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và họ tên của người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó.

Ví dụ: Công ty TNHH Thư Viện Pháp Luật

           Họ và tên người đại diện hợp pháp: Bùi Tường V…

+ Nếu là người đại diện theo pháp luật thì sau họ tên ghi "- là người đại diện theo pháp luật của người có quyền yêu cầu” và ghi rõ họ tên của người có quyền yêu cầu;

Ví dụ: Nguyễn Văn A là người đại diện ủy quyền theo pháp luật của người có quyền yêu cầu là ông Nguyễn Văn B.

+ Nếu là người đại diện theo ủy quyền thì ghi "- là người đại diện theo ủy quyền của người có quyền yêu cầu theo văn bản ủy quyền được xác lập ngày ………” và ghi rõ họ tên của người có quyền yêu cầu.

Ví dụ: Nguyễn Văn C là người đại diện theo ủy quyền của người có quyền yêu cầu theo văn bản ủy quyền được xác lập ngày 02/11/2019 là ông Nguyễn Văn D.

Lưu ý: Trường hợp có nhiều người cùng làm đơn yêu cầu thì đánh số thứ tự 1, 2, 3,... và ghi đầy đủ các thông tin của từng người.

Đối với chỗ trống số (4):

+ Nếu người yêu cầu là cá nhân thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc (nếu có) của người đó tại thời điểm làm đơn yêu cầu.

Ví dụ: thôn Bình An, xã Phú Cường, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội);

+ Nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức đó tại thời điểm làm đơn yêu cầu.

Ví dụ: trụ sở tại số 20 phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Đối với chỗ trống số (6): Ghi cụ thể những nội dung mà người yêu cầu yêu cầu Tòa án giải quyết.

Đối với chỗ trống số (7) Ghi rõ lý do, mục đích, căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự đó.

Đối với chỗ trống số (8) Ghi rõ họ tên, địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc (nếu có) của những người mà người yêu cầu nhận thấy có liên quan đến việc giải quyết việc dân sự đó.

Đối với chỗ trống số (9) Ghi những thông tin khác mà người yêu cầu xét thấy cần thiết cho việc giải quyết yêu cầu của mình.

Đối với chỗ trống số (10): Ghi rõ tên các tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn yêu cầu, là bản sao hay bản chính, theo thứ tự 1, 2, 3,… 

Ví dụ: 1. Bản sao Giấy khai sinh của ông Nguyễn Văn A;

           2. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của ông Trần Văn B và bà Phạm Thị C;.....

Đối với chỗ trống số (11) Ghi địa điểm, thời gian làm đơn yêu cầu

Ví dụ: Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2018; Hưng Yên, ngày 18 tháng 02 năm 2019.

Đối với chỗ trống số (12)

+ Nếu người yêu cầu là cá nhân thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người đó;

+ Nếu là cơ quan, tổ chức thì người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó phải ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó.

Lưu ý:

Trường hợp người yêu cầu là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Trường hợp có nhiều người cùng yêu cầu thì cùng ký và ghi rõ họ tên của từng người vào cuối đơn yêu cầu.

  •  44249
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…