DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Cách tính lương làm thêm ban đêm theo BLLD 2012 ?

Bộ luật Lao động 2012 có hiệu lực từ ngày 1/5/2013 có một số nội dung mới so với Bộ luật Lao động cũ, trong đó có quy định liên quan đến việc tính tiền lương làm thêm vào ban đêm.  Tuy nhiên, hiện nay lại chưa có văn bản hướng dẫn việc này, như vậy không biết NSDLĐ sẽ phải tính lương làm thêm cho NLD theo mức nào ?

Theo quy định cũ:

Điều 61 BLLD sửa đổi năm 2002


2- Người lao động làm việc vào ban đêm quy định tại Điều 70 của Bộ luật này, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm vào ban ngày

Căn cứ theo quy định này, tại các thông tư 12, 13,14/2003/TT-BLĐTBXH đã hướng dẫn cách tính lương làm thêm giờ ban đêm như sau:

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm

=

Tiền lương
giờ thực trả

x

130%

x

150% hoặc
200% hoặc
300%

x

Số giờ làm thêm vào ban đêm

Tức là lấy tiền lương giờ làm bình thường ban ngày nhân với mức tăng tiền lương làm ban đêm và nhân với mức tăng tiền lương khi làm thêm.

Như vậy mức tiền lương làm thêm ban đêm lần lượt sẽ là 195%, 260%, 390% cho 3 trường hợp làm thêm vào ngày thường, ngày nghỉ hàng tuần, ngày lễ tết.

 

Còn theo quy định hiện hành:

Điều 97. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày

 

Khoản 2 và khoản 3 nêu trên đã có sự tách biệt tiền lương làm ban đêm và tiền lương làm thêm vào ban đêm so với luật cũ, như vậy khi tính lương sẽ phải áp dụng cả 3 con số này (?) :

Cách 1:

Tiền lương 1 giờ làm thêm ban đêm

=

Tiền lương
giờ thực trả

x

 

(130%

x

150% hoặc
200% hoặc
300%

+

20%)

 

Tức là lấy [Mức tiền lương làm vào ban đêm] nhân với [tỉ lệ tiền lương tăng lên khi làm thêm giờ ban ngày] cộng với [20% tiền lương làm việc bình thường buổi sáng].

Khi này các mức lương làm thêm tương ứng sẽ là 215%, 280%, 410%.

 

Cách 2:

Tiền lương 1 giờ làm thêm ban đêm

=

Tiền lương
giờ thực trả

x

 

(30%

+

150% hoặc
200% hoặc
300%

x

120%)

Tức là lấy [mức tiền lương khi làm thêm ban ngày] tăng thêm [20% theo quy định khoản 3] cộng vào [mức tăng tiền lương khi làm vào ban đêm]

Các mức lương làm thêm tương ứng sẽ là 210%, 270%, 390%.

 

Cách 3:

Tiền lương 1 giờ làm thêm ban đêm

=

Tiền lương
giờ thực trả

x

 

(30%

+

20%

+

150% hoặc
200% hoặc
300%)

 

Tức là lấy [mức tiền lương tăng lên khi làm ban đêm] cộng với [20% tiền lương giờ làm việc bình thường ban ngày] cộng với [mức tiền lương làm thêm ban ngày].

Các mức lương làm thêm tương ứng sẽ là 200% 250% 350%.

 

Không biết hiện giờ công ty của các thành viên trong dân luật đang áp dụng theo cách tính lương làm thêm nào theo 3 cách trên, hay vẫn đang áp dụng mức tính lương cũ và chờ đợi hướng dẫn từ Bộ LĐTBXH ?

  •  27192
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…