DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Các đối tượng áp dụng và không áp dụng Đề án học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, VC

Avatar

 

Là nội dung tại Quyết định 1659/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2030” do Thủ tướng ban hành.

Theo đó, đối tượng áp dụng Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức” (sau đây gọi là Đề án) gồm:

- Cán bộ trong các cơ quan nhà nước.

- Công chức trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương; ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là cấp tỉnh); ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là cấp huyện); công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là cấp xã).

- Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Không áp dụng đối với các đối tượng sau:

- Cán bộ, công chức, viên chức công tác trong hệ thống các cơ quan, đơn vị thuộc ngành ngoại giao;

- Giáo viên, giảng viên ngoại ngữ.

Thời gian thực hiện: từ năm 2019 đến hết năm 2030.

Mục tiêu chung của đề án là:

- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định, có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có chất lượng cao, có số lượng, cơ cấu hợp lý và có khả năng sử dụng ngoại ngữ thành thạo trong công việc và làm việc trong môi trường quốc tế.

Nội dung đề án gồm các mục tiêu cụ thể, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể được quy định tại Quyết định 1659/QĐ-TTg

 

  •  3892
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…