DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Bộ Tư pháp thông báo tuyển công chức năm 2018

>>> VKSNDTC thông báo tuyển công chức năm 2018

Bộ Tư pháp vừa có Thông báo tuyển dụng công chức năm 2018 với 29 chỉ tiêu như sau:

STT Đơn vị Số biên chế cần tuyển Vị trí việc làm 
cần tuyển
Ngạch 
công chức
I. CÁC VỊ TRÍ YÊU CẦU TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN LUẬT
1 Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật 01 Quản lý phổ biến, giáo dục pháp luật Chuyên viên
2 Vụ Pháp luật hình sự - hành chính 01 Xây dựng pháp luật hình sự Chuyên viên
01 Xây dựng pháp luật hành chính Chuyên viên
01 Xây dựng pháp luật về tổ chức Chuyên viên
3 Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế 01 Chuyên viên xây dựng pháp luật
dân sự
Chuyên viên
01 Chuyên viên xây dựng pháp luật về kinh tế Chuyên viên
4 Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực 01 Quản lý lĩnh vực chứng thực Chuyên viên
01 Quản lý lĩnh vực quốc tịch Chuyên viên
5 Cục Trợ giúp pháp lý 01 Quản lý nghiệp vụ trợ giúp pháp lý Chuyên viên
6 Văn phòng Bộ 02 Tổng hợp Chuyên viên
7 Cục Công tác phía Nam 01 Theo dõi công tác thi hành án Chuyên viên
01 Theo dõi hành chính tư pháp - bổ trợ
 tư pháp
Chuyên viên
02 Theo dõi công tác tư pháp khác Chuyên viên
8 Thanh tra Bộ 01 Thanh tra Chuyên viên
9 Cục Bổ trợ tư pháp 01 Quản lý trọng tài thương mại và hòa giải thương mại Chuyên viên
01 Quản lý luật sư, tư vấn pháp luật Chuyên viên
10 Vụ Pháp luật quốc tế 01 Xây dựng pháp luật đầu từ và thương mại quốc tế Chuyên viên
Tổng I 19    
II. CÁC VỊ TRÍ KHÁC
1 Vụ Hợp tác quốc tế 01 Phiên dịch Chuyên viên
02 Hợp tác quốc tế về pháp luật Chuyên viên
2 Vụ Tổ
chức cán bộ
01 Quản lý nhân sự và đội ngũ công chức, viên chức Chuyên viên
3 Vụ Thi đua - Khen thưởng 01 Hành chính -
Tổng hợp
Chuyên viên
4 Cục Kế hoạch - Tài chính 02 Chuyên viên
tài chính
Chuyên viên
5 Thanh tra Bộ 01 Kế toán Kế toán viên
6 Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật 01 Kế toán
(kiêm văn thư)
Kế toán viên
7 Cục Công tác phía Nam 01 Văn thư Cán sự
  Tổng II 10    
Mỗi thí sinh chỉ được nộp hồ sơ vào 01 vị trí việc làm cần tuyển. Thí sinh nộp hồ sơ tại Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp, báo cáo Hội đồng tuyển dụng và Bộ trưởng xem xét, phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi. 
         
Thời gian nhận hồ sơ: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 05/4-05/5/2018.
 
Xem thêm chi tiết tại file đính kèm sau đây:
  •  9887
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…