DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Bỏ quy định hợp đồng hợp tác phải chứng thực tại UBND cấp xã

Nội dung này được đề cập tại Dự thảo Nghị định quy định về tổ hợp tác. Theo đó, Dự thảo Nghị định này một lần nữa khẳng định rằng, tổ hợp tác không có tư cách pháp nhân:

Điều 3. Tổ hợp tác

1. Tổ hợp tác là tổ chức kinh tế tập thể, không có tư cách pháp nhân, được hình thành trên cơ sở hợp đồng hợp tác, gồm từ 02 cá nhân, pháp nhân trở lên tự nguyện thành lập, cùng đóng góp vốn, sức lao động để thực hiện những công việc nhất định nhằm phục vụ nhu cầu chung của các thành viên, cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm.

2. Sau khi thành lập, tổ hợp tác gửi thông báo thành lập cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi tổ hợp tác thành lập và hoạt động.

Như vậy, thay vì phải chứng thực hợp đồng hợp tác khi thành lập tổ hợp tác thì sau khi thành lập, tổ hợp tác chỉ phải gửi thông báo thành lập cho UBND cấp xã, nơi tổ hợp tác thành lập, hoạt động.

Đồng thời, Dự thảo Nghị định này cho phép thành viên tổ hợp tác là pháp nhân (trước đây chỉ có cá nhân), và cá nhân từ đủ 15 tuổi trở lên đủ điều kiện đã có thể trở thành thành viên tổ hợp tác (thay vì trước đây phải từ đủ 18 tuổi trở lên).

Chi tiết Dự thảo Nghị định quy định về tổ hợp tác, mời các bạn xem tại file đính kèm.

  •  32609
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…