DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Bộ Nội vụ sắp có hướng dẫn mới về hệ số lương của công chức

Avatar

 

>>> Hướng dẫn mới về cách chuyển ngạch và xếp lương đối với công chức 

Bộ Nội vụ sắp ban hành Thông tư mới đề cập đến bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với công chức chuyên ngành hành chính quy định tại Thông tư 11/2014/TT-BNV.

Theo đó, công chức được bổ nhiệm vào các ngạch công chức chuyên ngành hành chính quy định tại Thông tư 11/2014 được áp dụng bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP như sau:

1. Ngạch chuyên viên cao cấp áp dụng công chức loại A3, nhóm 1 (A3.1) từ bậc 1, hệ số lương 6,20 đến bậc 6, hệ số lương 8,00.

2. Ngạch chuyên viên chính áp dụng công chức loại A2, nhóm 1 (A2.1) từ bậc 1, hệ số lương 4,40 đến bậc 8, hệ số lương 6,78.

3. Ngạch chuyên viên áp dụng công chức loại A1, từ bậc 1, hệ số lương 2,34 đến bậc 9, hệ số lương 4,98.

4. Ngạch cán sự áp dụng công chức loại A0, từ bậc 1, hệ số lương 2,10 đến bậc 10, hệ số lương 4,89.

5. Ngạch nhân viên áp dụng công chức loại B, từ bậc 1, hệ số lương 1,86 đến bậc 12, hệ số lương 4,06. Riêng trường hợp công chức được bổ nhiệm ngạch nhân viên thực hiện nhiệm vụ lái xe cơ quan thì xếp lương lái xe cơ quan, từ bậc 1, hệ số lương 2,05 đến bậc 12, hệ số lương 4,03.

Đây là nội dung được đề cập tại Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức (Dự kiến có hiệu lực trong năm 2017).

  •  27367
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…