DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Bộ Công an đề xuất mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan

Bộ Công an đang lấy ý kiến Dự thảo Thông tư quy định về mẫu hộ chiếu, mẫu giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan, thay thế Thông tư 73/2021/TT-BCA ngày 29/6/2021 và Thông tư 68/2022/TT-BCA ngày 31/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 73/2021/TT-BCA.

Theo đó, tại Dự thảo Thông tư quy định các mẫu hộ chiếu, mẫu giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan, cụ thể:

03 mẫu hộ chiếu, bao gồm:

- Hộ chiếu ngoại giao, trang bìa màu nâu đỏ (mẫu HCNG);

- Hộ chiếu công vụ, trang bìa màu xanh lá cây đậm (mẫu HCCV);

- Hộ chiếu phổ thông, trang bìa màu xanh tím (mẫu HCPT);

Xem và tải Dự thảo

https://cdn.thuvienphapluat.vn//uploads/danluatfile/2023/05/30/thong-tu-mau-ho-chieu-2023.doc

04 mẫu giấy thông hành, bao gồm:

- Giấy thông hành biên giới Việt Nam - Campuchia, trang bìa màu xanh tím (mẫu GTHVN-C);

- Giấy thông hành biên giới Việt Nam - Lào, trang bìa màu xanh da trời (mẫu GTHVN-L);

- Giấy thông hành xuất nhập cảnh vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc cấp cho cán bộ, công chức, trang bìa màu nâu (mẫu GTHVN01-TQ);

- Giấy thông hành xuất nhập cảnh vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc cấp cho cư dân biên giới, trang bìa màu ghi xám (mẫu GTHVN02-TQ).

Ngoài ra, Dự thảo Thông tư ban hành kèm theo Thông tư này các biểu mẫu sau:

- Biểu mẫu đề nghị cấp, khôi phục giá trị sử dụng, trình báo mất hộ chiếu phổ thông

(1) Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước dành cho người trên 14 tuổi (mẫu TK01);

Xem và tải mẫu TK01

https://cdn.thuvienphapluat.vn//uploads/danluatfile/2023/05/30/mau-tk01-to-khai-cap-hcpt-o-trong-nuoc-1-.doc

(2) Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước dành cho trẻ em dưới 14 tuổi (mẫu TK01a);

Xem và tải mẫu TK01a

https://cdn.thuvienphapluat.vn//uploads/danluatfile/2023/05/30/mau-tk01a-to-khai-tre-em-cap-hcpt-o-trong-nuoc-1-.doc

(3) Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở nước ngoài (mẫu TK02);

Xem và tải mẫu TK02

https://cdn.thuvienphapluat.vn//uploads/danluatfile/2023/05/30/mau-tk02-tk-cap-hcpt-nuoc-ngoai-1-.doc

(4) Tờ khai đề nghị xác nhận nhân thân cho công dân Việt Nam ở nước ngoài bị mất hộ chiếu (mẫu TK03);

Xem và tải mẫu TK03

https://cdn.thuvienphapluat.vn//uploads/danluatfile/2023/05/30/mau-tk03-to-khai-de-nghi-xnns.doc

(5) Tờ khai đề nghị khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông (mẫu TK04);

Xem và tải mẫu TK04

https://cdn.thuvienphapluat.vn//uploads/danluatfile/2023/05/30/mau-tk04-khoi-phuc-hc-1-.doc

(6) Đơn trình báo mất hộ chiếu phổ thông (mẫu TK05).

Xem và tải mẫu TK05

https://cdn.thuvienphapluat.vn//uploads/danluatfile/2023/05/30/mau-tk05-bao-mat-hc.doc

- Biểu mẫu dùng cho cơ quan có liên quan

(1) Văn bản thông báo về việc tiếp nhận đơn báo mất hộ chiếu phổ thông (mẫu VB01);

Xem và tải mẫu VB01

https://cdn.thuvienphapluat.vn//uploads/danluatfile/2023/05/30/vb01-thong-bao-ve-mat-hcpt.doc

(2) Văn bản của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đề nghị xác minh nhân thân để cấp hộ chiếu phổ thông cho công dân Việt Nam (mẫu VB02);

Xem và tải mẫu VB02

https://cdn.thuvienphapluat.vn//uploads/danluatfile/2023/05/30/vb02-de-nghi-xac-minh.doc

(3) Văn bản thông báo về việc giải quyết đơn trình báo mất hộ chiếu (mẫu VB03).

Lưu ý: Đối với hộ chiếu được cấp trước ngày 01/01/2023 theo các mẫu đã ban hành trước đây vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn ghi trong hộ chiếu.

Xem chi tiết tại Dự thảo Thông tư lấy ý kiến từ ngày 26/5/2023.

Xem và tải Dự thảo

https://cdn.thuvienphapluat.vn//uploads/danluatfile/2023/05/30/thong-tu-mau-ho-chieu-2023.doc

  •  299
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

1 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…