DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Biên bản nghiệm thu công trình xây dựng yêu cầu những gì?

Avatar

 
Nghiệm thu công trình xây dựng là bước gần như hoàn tất công đoạn xây dựng và chuẩn bị bàn giao. Thì biên bản nghiệm thu công trình lại quan trọng không kém khi đây là biên bản xác nhận về chất lượng của công trình sau hoàn thành. Vậy biên bản nghiệm thu công trình xây dựng yêu cầu những nội dung gì?
 
bien-ban-nghiem-thu-cong-trinh-xay-dung-yeu-cau-nhung-gi?
 
1. Biên bản nghiệm thu công trình xây dựng là gì?
 
Nghiệm thu công trình xây dựng được hiểu đơn giản là quá trình kiểm tra, thu nhận, kiểm định thi công công trình sau khi hoàn tất xây dựng hay ngắn gọn hơn là quy trình nhằm kiểm tra chất lượng thi công trước khi công trình được đưa vào sử dụng. 
 
Đi cùng với đó, biên bản nghiệm thu công trình xây dựng là biên bản dùng để thẩm định, thu nhận hoặc xác nhận đã kiểm tra chất lượng công trình hoặc các hạng mục thi công lắp đặt tại công trình/dự án xây dựng.
 
2. Biên bản nghiệm thu công trình xây dựng bao gồm những gì?
 
Căn cứ khoản 6 Điều 23 Nghị định 06/2021/NĐ-CP quy định biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng bao gồm các nội dung:
 
- Tên hạng mục công trình, công trình xây dựng được nghiệm thu.
 
- Thời gian và địa điểm nghiệm thu.
 
- Thành phần ký biên bản nghiệm thu.
 
- Đánh giá về việc đáp ứng các điều kiện nghiệm thu theo quy định tại khoản 1 Điều 23 Nghị định 06/2021/NĐ-CP và sự phù hợp của hạng mục công trình, công trình đã được thi công xây dựng so với yêu cầu thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và các yêu cầu khác của hợp đồng xây dựng.
 
- Kết luận nghiệm thu (chấp thuận hay không chấp thuận nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng; yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện bổ sung và các ý kiến khác nếu có).
 
- Chữ ký, họ và tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân của người ký biên bản nghiệm thu.
 
- Phụ lục kèm theo (nếu có).
 
3. Thành phần ký biên bản nghiệm thu gồm những ai?
 
Theo khoản 7  Điều 23 Nghị định 06/2021/NĐ-CP có quy định thành phần ký biên bản nghiệm thu gồm những đối tượng sau:
 
- Người đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư hoặc người được ủy quyền;
 
- Người đại diện theo pháp luật của nhà thầu giám sát thi công xây dựng, giám sát trưởng;
 
- Người đại diện theo pháp luật, chỉ huy trưởng hoặc giám đốc dự án của các nhà thầu chính thi công xây dựng hoặc tổng thầu trong trường hợp áp dụng hợp đồng tổng thầu; trường hợp nhà thầu là liên danh thì phải có đầy đủ người đại diện theo pháp luật, chỉ huy trưởng hoặc giám đốc dự án của từng thành viên trong liên danh;
 
- Người đại diện theo pháp luật và chủ nhiệm thiết kế của nhà thầu thiết kế khi có yêu cầu của chủ đầu tư;
 
- Người đại diện theo pháp luật của cơ quan có thẩm quyền ký hợp đồng dự án hoặc người được ủy quyền trong trường hợp thực hiện đầu tư theo phương thức đối tác công tư.
 
Như vậy, nhà đầu tư chuẩn bị biên bản nghiệm thu công trình xây dựng trong đó bao gồm các nội dung như tên hạng mục công trình, công trình xây dựng được nghiệm thu, thời gian và địa điểm nghiệm thu, thành phần ký biên bản nghiệm thu, đánh giá về việc đáp ứng các điều kiện nghiệm thu, kết luận nghiệm thu, chữ ký, họ và tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân của người ký biên bản nghiệm thu.
  •  3801
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

2 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…