DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Bị tai nạn thì có được xác định là trường hợp cấp cứu để hưởng BHYT không?

Căn cứ theo quy định tại điều 11 Thông tư 40/2015/TT-BYT như sau:

Các trường hợp được xác định là đúng tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Trường hợp cấp cứu:

- Người bệnh được cấp cứu tại bất kỳ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào. Bác sĩ hoặc y sĩ tiếp nhận người bệnh đánh giá, xác định tình trạng cấp cứu và ghi vào hồ sơ, bệnh án.”

Như vậy,  theo quy định này đồng nghiệp của bạn sẽ được xác định là trường hợp cấp cứu khi Bác sĩ hoặc y sĩ tiếp nhận đánh giá, xác định tình trạng cấp cứu và ghi vào hồ sơ bệnh án.

Mức hưởng bảo hiểm y tế trong trường hợp cấp cứu

Căn cứ theo quy định tại điều 22 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 như sau:

Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

- 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác.”

Đồng thời, căn cứ theo quy định tại điều 11 Thông tư 40/2015/TT-BYT như sau:

Các trường hợp được xác định là đúng tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

- Người bệnh được cấp cứu tại bất kỳ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào. Bác sĩ hoặc y sĩ tiếp nhận người bệnh đánh giá, xác định tình trạng cấp cứu và ghi vào hồ sơ, bệnh án.”

Như vậy, theo quy định này trường hợp được bác sĩ xác nhận là cấp cứu khi đi khám chữa bệnh sẽ được coi là đúng tuyến. Nếu đồng nghiệp của bạn cấp cứu tại bệnh viện Xanh pôn và có xác nhận của bác sĩ tại bệnh viện đó là cấp cứu khi đi khám chữa bệnh thì sẽ BHYT chi trả 80% chi phí.

Khi cấp cứu vào viện không xuất trình được thẻ BHYT thì có được hưởng BHYT hay không?

Căn cứ theo quy định tại điều 15 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định như sau:

Thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế:

Trường hợp cấp cứu, người tham gia bảo hiểm y tế được đến khám bệnh, chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào và phải xuất trình các giấy tờ quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 hoặc khoản 3 Điều này trước khi ra viện. Khi hết giai đoạn cấp cứu, người bệnh được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh làm thủ tục chuyển đến khoa, phòng điều trị khác tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó để tiếp tục theo dõi, điều trị hoặc chuyển tuyến đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác thì được xác định là đúng tuyến khám bệnh, chữa bệnh.

Như vậy, theo quy định này đồng nghiệp của bạn khi nhập viện không xuất trình được thẻ bảo hiểm y tế, nhưng nếu muốn bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám chữa bệnh thì đồng nghiệp của bạn phải xuất trình được thẻ bảo hiểm y tế có ảnh trước khi ra viện. Trường hợp thẻ chưa có ảnh thì phải xuất trình thêm chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu,…

  •  732
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…