DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Bảng lương dành cho viên chức áp dụng từ 01/7/2017

>>> Danh mục các ngạch công chức, viên chức mới nhất

>>> Bảng lương và phụ cấp trong Quân đội từ ngày 01/7/2017

>>> Bảng lương và phụ cấp trong Công an từ ngày 01/7/2017

>>> Bảng lương cán bộ, công chức áp dụng từ ngày 01/7/2017

>>> 13 thay đổi dành cho cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 01/7/2017

Bảng lương viên chức

Từ ngày 01/7/2017, mức lương cơ sở dành cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang là 1.300.000 đồng/tháng (theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP), do vậy, sau đây mình xin gửi đến các bạn Bảng lương dành cho viên chức mới nhất:

(Các bạn vui lòng nhấp vào bảng để hiển thị đầy đủ nội dung nhé)

STT

Nhóm ngạch

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Bậc 7

Bậc 8

Bậc 9

Bậc 10

Bậc 11

Bậc 12

1

Viên chức loại A3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

Nhóm 1 (A3.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ số lương

6.20

6.56

6.92

7.28

7.64

8.00

 

 

 

 

 

 

 

Mức lương

8.06

8.528

8.996

9.464

9.932

10.4

 

 

 

 

 

 

b

Nhóm 2 (A3.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ số lương

5.75

6.11

6.47

6.83

7.19

7.55

 

 

 

 

 

 

 

Mức lương

7.475

7.943

8.411

8.879

9.347

9.815

 

 

 

 

 

 

2

Viên chức loại A2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

Nhóm 1 (A2.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ số lương

4.40

4.74

5.08

5.42

5.76

6.10

6.44

6.78

 

 

 

 

 

Mức lương

5.72

6.162

6.604

7.046

7.488

7.93

8.372

8.814

 

 

 

 

b

Nhóm 2 (A2.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ số lương

4.00

4.34

4.68

5.02

5.36

5.70

6.04

6.38

 

 

 

 

 

Mức lương

5.2

5.642

6.084

6.526

6.968

7.41

7.852

8.294

 

 

 

 

3

Viên chức loại A1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ số lương

2.34

2.67

3.00

3.33

3.66

3.99

4.32

4.65

4.98

 

 

 

 

Mức lương

3.042

3.471

3.9

4.329

4.758

5.187

5.616

6.045

6.474

 

 

 

4

Viên chức loại A0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ số lương

2.10

2.41

2.72

3.03

3.34

3.65

3.96

4.27

4.58

4.89

 

 

 

Mức lương

2.73

3.133

3.536

3.939

4.342

4.745

5.148

5.551

5.954

6.357

 

 

5

Viên chức loại B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ số lương

1.86

2.06

2.26

2.46

2.66

2.86

3.06

3.26

3.46

3.66

3.86

4.06

 

Mức lương

2.418

2.678

2.938

3.198

3.458

3.718

3.978

4.238

4.498

4.758

5.018

5.278

6

Viên chức loại C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

Nhóm 1 (C1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ số lương

1.65

1.83

2.01

2.19

2.37

2.55

2.73

2.91

3.09

3.27

3.45

3.63

 

Mức lương

2.145

2.379

2.613

2.847

3.081

3.315

3.549

3.783

4.017

4.251

4.485

4.719

b

Nhóm 2: Nhân viên nhà xác (C2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ số lương

2.00

2.18

2.36

2.54

2.72

2.90

3.08

3.26

3.44

3.62

3.80

3.98

 

Mức lương

2.6

2.834

3.068

3.302

3.536

3.77

4.004

4.238

4.472

4.706

4.94

5.174

c

Nhóm 3: Y công (C3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ số lương

1.50

1.68

1.86

2.04

2.22

2.40

2.58

2.76

2.94

3.12

3.30

3.48

 

Mức lương

1.95

2.184

2.418

2.652

2.886

3.12

3.354

3.588

3.822

4.056

4.29

4.524

Căn cứ: Nghị định 204/2004/NĐ-CP

  •  29556
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…